Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Ελένη Θεοχάρους
Ντίνα Ακκελίδου Στέλλα Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων, η οποία έγινε στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005 και υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια ημέρα. Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο αυτό περιέχονται πρόνοιες για την εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης σε συνάρτηση με τις πρόνοιες άλλων σχετικών νόμων.

Ειδικότερα, στη Σύμβαση αυτή περιέχονται πρόνοιες που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Την καθιέρωση εθνικού μηχανισμού μεταξύ των διάφορων σωμάτων που είναι υπεύθυνα για την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

2. Την καθιέρωση μέτρων συνοριακών ελέγχων.

3. Την καθιέρωση μέτρων για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων που εγγυώνται την ισότητα των φύλων.

4. Την καθιέρωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

5. Την παροχή βοήθειας προς τα θύματα.

6. Την καθιέρωση του δικαιώματος σε νομική βοήθεια και δωρεάν νομική αρωγή προς τα θύματα και το δικαίωμα των θυμάτων σε αποζημίωση από τους δράστες.

7. Την καθιέρωση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, ονομαζόμενη “CRETA”, που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης από τα μέρη.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, αφού αναφέρθηκε στους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, υπογράμμισε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Η Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία.

2. Η εφαρμογή της Σύμβασης θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία δέκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα δεσμευτούν από τις πρόνοιές της.

3. Θα ανασταλθεί η εφαρμογή της Σύμβασης στα κατεχόμενα.

4. Η κύρωση της εν λόγω Σύμβασης είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί ο ήδη ψηφισμένος νόμος που ρυθμίζει την καταπολέμηση της εμπορίας, την εκμετάλλευση προσώπων και την προστασία των θυμάτων.

5. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποφασίσει αν θα στείλει κάποιον ως εμπειρογνώμονα για να συμμετάσχει στην “CRETA”.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενη στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, τόνισε ότι θα υπάρξει μια Συντονιστική Ομάδα με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου περί Εμπορίας Ανθρώπων και κάθε χρόνο θα ετοιμάζεται σχετική έκθεση αναφορικά με την πρόοδο που θα παρατηρείται.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το υπουργείο της θα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς για την πορεία εφαρμογής της Σύμβασης και του σχετικού νόμου. Η ίδια τόνισε την ανάγκη της κύρωσης της Σύμβασης από τη Βουλή, διότι με αυτό τον τρόπο θα καταφανεί διεθνώς ότι η Κύπρος προσπαθεί να καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων. Τέλος, όπως τόνισε η ίδια, πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι και να παρθούν πρακτικά μέτρα για υλοποίηση τόσο της Σύμβασης όσο και του σχετικού νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά Σύμβασης, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωσή της.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων