Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας (Έλεγχος και Διαχείριση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4Α και 24 του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας (Έλεγχος και Διαχείριση) Κανονισμών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης του επαρχιακού κτηματολογικού λειτουργού Λεμεσού στις συνεδριάσεις της επιτροπείας των κυβερνητικών υδατικών έργων δι’ αντιπροσώπου του, όπως προνοείται και για τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπείας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν πως παρόμοια ρύθμιση περιλαμβάνεται σε κανονισμούς άλλων υδατικών έργων και ειδικότερα στους περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του χωριού Σούνι-Ζανατζιά Κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων