Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006» και για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Μη μέλη της επιτροπής:
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Περδίκης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Κυριάκος Χατζηγιάννη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου και το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 3 και 5 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σκοπός τόσο της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Περδίκη και Κυριάκο Χατζηγιάννη, όσο και του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του άρθρου 188Α του ποινικού κώδικα με νέο άρθρο κατάλληλα διατυπωμένο, κατά τρόπο που να καθίσταται ευκολότερη η απόδειξη στα δικαστήρια του αδικήματος της άγρας πελατών. Το άρθρο 188Α, όπως είναι τώρα διατυπωμένο, παρουσιάζει προβλήματα στην απόδειξη του εν λόγω αδικήματος και επειδή η άγρα πελατών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενώς ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η τουριστική εικόνα της Κύπρου, θα πρέπει η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας να είναι αποτελεσματικότερη και αποτρεπτική.

Στα πλαίσια της εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου, οι εισηγητές της επισήμαναν τη μεγάλη έκταση του προβλήματος της άγρας πελατών και έκαναν έκκληση όπως η εν λόγω πρόταση νόμου προωθηθεί τάχιστα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι συμφωνεί με την αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη ρύθμιση του προβλήματος της άγρας πελατών και ενημέρωσε την επιτροπή ότι για τη ρύθμιση του ίδιου θέματος επίκειται η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, η επεξεργασία του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε τελικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5 Ιουλίου 2007.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα προέβη σε επιμέρους σχόλια και παρατηρήσεις επί της πρότασης νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και δήλωσαν ότι η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου επείγει, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άγρας πελατών.

Κατά τη μελέτη του νομοσχεδίου διαπιστώθηκε ότι αυτό καλύπτει πλήρως το αντικείμενο και τους σκοπούς της πρότασης νόμου και κρίθηκε ότι υιοθετεί παρόμοια προσέγγιση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τη νομοτεχνική του μορφή. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως για σκοπούς περαιτέρω διεκπεραίωσης προωθηθεί επεξεργασία του κειμένου του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου τις αναγκαίες κατά την κρίση της τροποποιήσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

11 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων