Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Παπακώστας Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Σωκράτης Χάσικος Νίκος Κουτσού
Γεώργιος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε από κοινού και αυθημερόν τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγουσες.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η απαλλαγή του εκτοπισθέντος μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής της μίσθωσης και σχετικού κτηματολογικού σχεδίου.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η απαλλαγή του εκτοπισθέντος μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος στις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης σε κυβερνητικό οικισμό ή σε συνοικισμό αυτοστέγασης.

Η παρούσα έκθεση συμπληρώνει την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

Στην έκθεση για τα πιο πάνω σχέδια νόμου η επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να καταθέσει τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου στην ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών ενώπιον της επιτροπής ότι δε θα εισπράττεται το μίσθωμα στις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης σε κυβερνητικό οικισμό ή σε συνοικισμό αυτοστέγασης.

Οι υπό αναφορά προτάσεις νόμου είναι το αποτέλεσμα συζήτησης και προβληματισμού σε σειρά συνεδριάσεων της επιτροπής στα πλαίσια της μελέτης των πιο πάνω σχεδίων νόμου, με τις πρόνοιες των οποίων εξέφρασε τη συμφωνία του ο Υπουργός Εσωτερικών. Σχετική είναι η επιστολή του, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2007, στην οποία αναφέρεται ότι επιβεβαιώνει και γραπτώς τα όσα έχει αναφέρει στη συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2007, ότι δηλαδή συμφωνεί με την απαλλαγή των δικαιούχων προσφύγων από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής της σύμβασης μίσθωσης και του δικαιώματος έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, καθώς και του σχετικού μισθώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμους των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.

12 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων