Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συνήλθε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2007, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, που ψήφισε η Βουλή στις 28 Ιουνίου 2007, έπειτα από αναπομπή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2007, έχουν ως ακολούθως:

«

1.

Ο τομέας των επαγγελματιών οδηγών για τις κατηγορίες των μηχανοκίνητων οχημάτων «Λ1» (τουριστικά λεωφορεία) και «Τ» (ταξί) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, γιατί αφορά στη μεταφορά επιβατών όλων των ηλικιών, ιδιαίτερα τουριστών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο όπως το επίπεδο των επαγγελματιών οδηγών των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
 

2.

Η κατοχή απολυτηρίου γυμνασίου, ως επιπρόσθετη προϋπόθεση χορήγησης επαγγελματικής άδειας για τις κατηγορίες των μηχανοκίνητων οχημάτων «Λ1» και «Τ», έχει περιληφθεί στην υφιστάμενη νομοθεσία ακριβώς για σκοπούς ανύψωσης του επιπέδου των επαγγελματιών οδηγών, λαμβανομένου υπόψη και του ότι το 95% των νέων στη χώρα μας είναι απόφοιτοι γυμνασίου ή άλλης σχολής τριετούς μέσης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 

3.

Με την τροποποίηση που σκοπεύει να επιφέρει ο ψηφισθείς τροποποιητικός νόμος, θα επέλθει πτώση του επιπέδου του επαγγέλματος του οδηγού τουριστικού λεωφορείου και ταξί. Οι μόνοι που θα εξυπηρετηθούν από την τροποποίηση αυτή είναι ορισμένοι μη Κύπριοι.».

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου θέματος από την επιτροπή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η αναπομπή γίνεται όχι για λόγους αντισυνταγματικότητας αλλά για λόγους ορθότητας της σκοπούμενης πρόνοιας. Ως εκ τούτου, από νομικής άποψης, δήλωσε, δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε περαιτέρω.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών επανέλαβε τις θέσεις που ο ίδιος διατύπωσε κατά την αρχική συζήτηση του αναπεμφθέντος νόμου στην επιτροπή, τονίζοντας την άποψη ότι η κατοχή απολυτηρίου γυμνασίου ως επιπρόσθετη προϋπόθεση χορήγησης επαγγελματικής άδειας οδηγού για τις συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να παραμείνει στη βασική νομοθεσία, για σκοπούς βελτίωσης του επιπέδου των επαγγελματιών οδηγών.

Μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι η υφιστάμενη ρύθμιση αποκλείει μεγάλο αριθμό ατόμων από του να εξασφαλίσουν την υπό συζήτηση επαγγελματική άδεια οδηγού, λόγω μη κατοχής απολυτηρίου γυμνασίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την απόρριψη της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων καταθέτει την παρούσα έκθεση για λήψη απόφασης από την ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων