Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες׃

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Με το πρώτο υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου ως ακολούθως:

1. Με την επέκταση της άδειας μητρότητας από δεκαέξι σε δεκαοκτώ εβδομάδες.

2. Με την αύξηση κατά τρεις μήνες της περιόδου κατά την οποία δίδεται στη μητέρα το δικαίωμα να απουσιάζει μία ώρα από την εργασία της για σκοπούς φροντίδας του παιδιού της.

3. Με τον ορισμό του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ως του αρμόδιου δικαστηρίου για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου.

4. Με την αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπει ο νόμος για τους εργοδότες-παραβάτες από £1.000 σε £4.000.

5. Η προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση παραβάσεως του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση της ευθύνης του παραβάτη ή/και του δικαιώματος για αποζημίωση ή άλλη θεραπεία ένα ελάχιστο διάστημα απασχολήσεως ή έναν ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας του εργοδοτουμένου ούτε διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο αποζημιώσεως.

Με το δεύτερο υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την επέκταση του επιδόματος μητρότητας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ εβδομάδων, από δεκαέξι που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια αυτά, η αντίστοιχη δαπάνη που αναμένεται να προκύψει για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως υπολογίστηκε από τον Αναλογιστή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι περίπου £1,1 εκατομ. ετήσια ή ποσοστό 12,5% του ύψους της σημερινής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι πολύ πριν από την κατάθεση των υπό εξέταση νομοσχεδίων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε συζητήσει εκτενώς σχετική πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2006 από το βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νεόφυτο Κωνσταντίνου, καθώς και σχετικό θέμα με τίτλο «(α) Η ανάγκη επέκτασης του χρόνου παραχώρησης άδειας μητρότητας με παράλληλη επέκταση του χρονικού διαστήματος για το οποίο καταβάλλεται επίδομα μητρότητας και (β) Η ανάγκη παράτασης της άδειας μητρότητας για όσες μητέρες έχουν πρόωρο τοκετό», το οποίο ενεγράφη για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης ύστερα από πρόταση των βουλευτών κ. Ελένης Θεοχάρους, Μαρίας Κυριακού, Ιωνά Νικολάου, Χρήστου Στυλιανίδη και Στέλλας Κυριακίδου.

Η πιο πάνω πρόταση νόμου προνοούσε την αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας από δεκαέξι σε είκοσι πέντε εβδομάδες, καθώς και τη θεσμοθέτηση δικαιώματος για άδεια μητρότητας άνευ απολαβών για συνολικό χρονικό διάστημα που να αρχίζει από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το πρώτο έτος της ηλικίας του.

Σημειώνεται συναφώς ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σχετική επιστολή της ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής ειδικής ρύθμισης στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο για τις μητέρες που έχουν πρόωρο τοκετό, έτσι ώστε να διακόπτεται η άδεια μητρότητας για όσο χρόνο το νεογνό βρίσκεται στο νοσοκομείο και να συνεχίζει, από τη στιγμή που αυτό εξέρχεται του νοσοκομείου. Η εισήγηση αυτή δεν κατέστη δυνατό να προωθηθεί σε αυτό το στάδιο, λόγω του ότι τα χρονικά περιθώρια για την εξέτασή της από το υπουργείο και την παραπομπή της στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ήταν πολύ περιορισμένα, γι’ αυτό ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ανοικτό και ότι η επιτροπή θα επανέλθει σ’ αυτό με τη νέα σύνοδο της Βουλής.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ δήλωσε ότι η ΠΕΟ συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Η εκπρόσωπος της ΟΕΒ εξέφρασε τη διαφωνία της ΟΕΒ με την προτεινόμενη επέκταση της άδειας μητρότητας και δήλωσε ότι η ισχύουσα περίοδος άδειας μητρότητας των δεκαέξι εβδομάδων είναι αρκετή. Η ίδια ανέφερε ότι το κόστος από την προτεινόμενη αύξηση του επιδόματος είναι τεράστιο, αν ληφθεί υπόψη και το πρόβλημα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ τόνισε το πρόβλημα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια αντιστάθμισης του μεγάλου κόστους που θα προκύψει από την επέκταση της άδειας μητρότητας και την αύξηση του επιδόματος μητρότητας.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων