Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποίησε στις 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να επαναθεσπισθούν οι ρυθμίσεις για την καταβολή τέλους όσον αφορά την έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού, άδειας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου εκδίδεται με βάση το νόμο και όσον αφορά την εγγραφή νέου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη, οι οποίες εκ παραδρομής καταργήθηκαν με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 [άρθρο 58 (1)(β)].

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι κρίνεται αναγκαία η επαναθέσπιση των υπό αναφορά ρυθμίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη των ποσών που απαιτούνται για την έκδοση των προαναφερόμενων πιστοποιητικών και εγγράφων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με την υπό αναφορά ρύθμιση, η οποία έχει ελεγχθεί και από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων