Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας Δανείου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Νικόλας Παπαδόπουλος Νίκος Κουτσού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Αβέρωφ Νεοφύτου Άριστος Αριστοτέλους
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τoυ Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο της συμφωνίας που έχει συνάψει η κυβέρνηση με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ για χορήγηση δανείου συνολικού ύψους μέχρι £271 εκατομ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων που έχουν συναφθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για λογαριασμό των σχολικών εφοριών και για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων του ίδιου υπουργείου, που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2007. Περαιτέρω, με το ίδιο δάνειο θα χρηματοδοτηθούν οι κεφαλαιουχικές και άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2007 μέχρι ποσού ύψους £15 εκατομ. και £30 εκατομ., αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε στη βάση της υφιστάμενης πρακτικής, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνάπτει δάνεια για λογαριασμό των σχολικών εφοριών, όπως επίσης και στη βάση των παρατηρήσεων της Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία τέτοιες συμφωνίες δανείου οι οποίες μέχρι πρόσφατα δεν υποβάλλονταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κύρωσή τους θα πρέπει να κυρώνονται με νόμο.

Παρά ταύτα, ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ότι από τούδε και εις το εξής έχει αποφασίσει τον τερματισμό της πιο πάνω πρακτικής και ότι έδωσε οδηγίες όπως στον κρατικό προϋπολογισμό του 2008 περιληφθούν όλες οι δαπάνες των προγραμματισμένων έργων.

Το αρμόδιο υπουργείο ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι οι όροι του νέου δανείου, εικοσιπενταετούς διάρκειας, περιλαμβανομένης πενταετούς περιόδου χάριτος, εκπεφρασμένου σε κυπριακές λίρες και μετατρεπόμενου σε ευρώ, μετά την υιοθέτηση του ευρώ, με επιτόκιο δέκα μονάδες βάσης πάνω από το EURIBOR, θα είναι πιο ευνοϊκοί σε σύγκριση με τους όρους των δανείων που έχουν συναφθεί πρόσφατα για την αναδιάρθρωση του χρέους των δήμων και του δανείου των Κυπριακών Αερογραμμών.

Όπως δήλωσαν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, η αποπληρωμή των εν λόγω δανείων θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στο δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και στο δημόσιο χρέος λόγω των μειωμένων επιτοκίων, της σημαντικής περιόδου χάριτος και της μεγαλύτερης διάρκειας του νέου δανείου. Συνολικά, αναμένεται να υπάρξουν εξοικονομήσεις πέραν του £1 εκατομ. ετησίως, ενώ σημαντική θα είναι και η εξοικονόμηση διοικητικού κόστους για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

 

 

Σημειώνεται επίσης ότι, σε παρατηρήσεις μελών της επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων δανειοδότησης, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι απάντησαν ότι ακολουθήθηκε η πρακτική που εφαρμόζεται στη συνεργασία της κυβέρνησης με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και ότι εν πάση περιπτώσει, κατά την κρίση τους, έχουν εξασφαλιστεί οι ευνοϊκότεροι υπό τας περιστάσεις όροι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων