Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου και 3 Ιουλίου 2007.

Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών και της ΠΟΕΔ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, έτσι ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Σε σχολεία που έχουν μέχρι δέκα τμήματα στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου να μετέχει ο διευθυντής του σχολείου και να δύναται να μετέχει και δεύτερο μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

2. Για την οικονομική διαχείριση των σχολικών εφοριών και τον έλεγχο των λογαριασμών να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με το νομοσχέδιο αυτό σκοπείται η άρση των δυσκολιών που κάποια σχολεία αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή των σχετικών προνοιών του υφιστάμενου νόμου όσον αφορά με τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής και ειδικότερα τα σχολεία που έχουν μέχρι δέκα τμήματα. Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε η ίδια εκπρόσωπος, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η συνέχιση του σημερινού καθεστώτος που ισχύει στις σχολικές εφορίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των λογαριασμών τους, δηλαδή η κατ’ αναλογία τήρηση των προνοιών των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών όπως αυτές εφαρμόζονται στη δημόσια υπηρεσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού η επιτροπή έκρινε αναγκαίο, μετά από αίτημα των εμπλεκόμενων μερών, να δοθεί περισσότερος χρόνος, ώστε να μελετηθούν προσεκτικά οι πρόνοιές του και, αν κριθεί σκόπιμο, αυτές να τύχουν βελτιώσεων.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2007, ενημέρωσε την επιτροπή ότι τόσο η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών όσο και η ΠΟΕΔ έχουν μελετήσει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και συμφωνούν με την προώθησή του. Για σκοπούς επιβεβαίωσης των πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επισύναψε τις επιστολές των εν λόγω εμπλεκόμενων μερών με τις οποίες σημειώνεται η συμφωνία τους με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου στην επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, κρίθηκε σκόπιμο από τα εμπλεκόμενα μέρη να βελτιωθεί η διατύπωση της πρώτης με το νομοσχέδιο προτεινόμενης τροποποίησης, ώστε να αποδίδεται καλύτερα ο σκοπός για τον οποίο θεσπίζεται. Με την πιο πάνω βελτίωση, την οποία υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συμφώνησε και η επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα λέχθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε με βάση τα πιο πάνω το νομοσχέδιο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

6 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων