Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα που τιτλοφορείται «Η ανάγκη έγκαιρης λήψης μέτρων για αρμονική ένταξη της λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης
Ελένη Θεοχάρους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω θέμα, που ενεγράφη για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης μετά από πρόταση των βουλευτών κ. Γιάννου Λαμάρη, Ντίνου Χατζηνικόλα και Πανίκκου Σταυριανού, σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ στις 22ας Φεβρουαρίου και 28ης Ιουνίου 2007. Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της αστυνομίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του δήμου Λεμεσού, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, ο πρόεδρος και σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι του Εμπορικού, Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, της ΠΟΒΕΚ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Εισάγοντας το υπό αναφορά θέμα, ένας εκ των εισηγητών του θέματος, ο κ. Γιάννος Λαμάρης υπενθύμισε ότι σε συνεδρία της επιτροπής Περιβάλλοντος κατά την προηγούμενη σύνοδο της Βουλής των Αντιπροσώπων η επιτροπή, με την τότε σύνθεσή ης, είχε εκφράσει την επιδοκιμασία της για τη χωροθέτηση του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου στη Λεμεσό.

Όπως είναι γνωστό, το θέμα της χωροθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου απασχόλησε και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, έχοντας εγγραφεί ως αυτεπάγγελτο θέμα, και η επιτροπή παρακολουθούσε συνεχώς το θέμα της χωροθέτησης του πανεπιστημίου στη Λεμεσό και τα σχέδια για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι σκοπός της παρούσας συνεδρίας είναι να ενημερωθεί η επιτροπή για τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν για την ομαλή ένταξη του πανεπιστημίου αυτού στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με την κατάλληλη διαχείριση η χωροθέτηση αυτή του πανεπιστημίου μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της πόλης.

Β. ΘΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τοποθέτηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο κέντρο της Λεμεσού ήταν πολιτική απόφαση που λήφθηκε από κοινού από την κυβέρνηση και την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ίδιος υπέδειξε ότι, αν και θα υπάρξουν κάποιες συνέπειες από τη χωροθέτηση αυτή, η άποψη της διοικούσας επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ότι η απόφαση είναι σωστή, αφού μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν θετικές συνέπειες τόσο για το πανεπιστήμιο όσο και για την πόλη της Λεμεσού.

Ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για το σχεδιασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οι επιτυχόντες θα συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο για περίπου πέντε χρόνια, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη σωστή ένταξη του πανεπιστημίου στην πόλη και παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, και ότι στο σχεδιασμό αυτό συμπεριλαμβάνεται μεγάλης εμβέλειας περιβαλλοντική μελέτη. Δήλωσε επίσης ενημερωτικά ότι το κυρίαρχο μοντέλο πανεπιστημίου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι το “εντός πόλης” μοντέλο, αναφέροντας ως επιτυχημένα παραδείγματα αυτού του μοντέλου τα πανεπιστήμια της Ρώμης και της Θεσσαλίας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ δήλωσε ότι, αν υπάρχει η πολιτική τόλμη να ληφθούν οι αποφάσεις και να εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνουν οι σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα με τη χωροθέτηση του ΤΕΠΑΚ.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω θέσεων, οι σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ για συγκοινωνιακά θέματα δήλωσαν πρόσθετα στην επιτροπή ότι η μελέτη για τις πολεοδομικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη δημιουργία του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λεμεσού διενεργήθηκε βάσει δύο δεδομένων: Πρώτον, τη σχετική πολιτική απόφαση και, δεύτερον, το ήδη υπαρκτό όραμα της Λεμεσού, δηλαδή το σχέδιο περιοχής της πόλης. Αντίγραφο της μελέτης των συμβούλων αυτών, του Φεβρουαρίου 2007, κατατέθηκε στην επιτροπή και βρίσκεται στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε βουλευτή με άλλα σχετικά με το θέμα έγγραφα.

Οι ίδιοι, έχοντας υπόψη ότι κάθε δραστηριότητα που φεύγει από το κέντρο μιας πόλης προς τα προάστια συνεπάγεται μεγαλύτερη διακίνηση με αυτοκίνητο, εξέφρασαν την άποψη ότι η απόφαση χωροθέτησης του πανεπιστημίου στο κέντρο της Λεμεσού είναι εξόχως περιβαλλοντική. Έχοντας περαιτέρω υπόψη ότι το κέντρο της Λεμεσού βρίσκεται σε παρακμή, οι σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ ανέφεραν ότι πιστεύουν πως η ένταξη του πανεπιστημίου στην πόλη, με τη λήψη των σωστών μέτρων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας όασης στο κέντρο της Λεμεσού και θα αξιοποιηθούν επίσης παλαιά κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί.

Κατά την εξέταση των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη χωροθέτηση του πανεπιστημίου στη Λεμεσό, οι σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ Κύπρου δήλωσαν ότι μελέτησαν τόσο την παρούσα κατάσταση της πόλης, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν ήδη “κρίσιμοι κόμβοι” στο δίκτυο οι οποίοι είναι σε κατάσταση κορεσμού, όσο και την πιθανή μελλοντική κατάσταση της πόλης και διαπίστωσαν ότι, αν δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, θα αυξηθούν οι αρνητικές συνέπειες, όπως ο θόρυβος, η ρύπανση και τα ατυχήματα.

Οι σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ Κύπρου ενημέρωσαν περαιτέρω την επιτροπή ότι η πολιτική και μεθοδολογία που εφαρμόζεται σήμερα είναι να μη δίδονται λύσεις αποκλειστικά οδικού χαρακτήρα, αλλά να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο και να συνοδεύεται η αναβάθμιση από έργα για διευκόλυνση των πεζών και των ποδηλατών και απομάκρυνση των αυτοκινήτων. Για το λόγο αυτό, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα μέσα σε στενό κυκλοφοριακό πλαίσιο, κτίζοντας “άπειρης” χωρητικότητας χώρους στάθμευσης, αφού η κατασκευή τους δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος.

Συνεχίζοντας την παρουσίασή τους, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι για σωστή αντιμετώπιση του θέματος οι χώροι του πανεπιστημίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα κτίρια, αλλά ως ένα δίκτυο με διαδρομές που τα ενώνουν, οι οποίες διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιούνται από πεζούς και ποδηλάτες, όχι όμως από αυτοκίνητα.

Οι ίδιοι ανέφεραν πρόσθετα ότι κατά τη διενέργεια της σχετικής μελέτης έχουν εντοπιστεί ορισμένες παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, που πρέπει να διενεργηθούν το συντομότερο. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες αυτές, όπως έχουν διατυπωθεί από τους συμβούλους της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, έχουν ως εξής:

1. Άμεσες ενέργειες από το πανεπιστήμιο:

α. Προκήρυξη διαγωνισμού για τη βραχυπρόθεσμη (ένα έως δύο έτη) κάλυψη των αναγκών στάθμευσης.

β. Συνεργασία με την Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου με λεωφορεία (νέας τεχνολογίας).

2. Άμεσες ενέργειες από άλλους φορείς:

α. Τελική επιλογή θέσης (θέσεων) και προώθηση κατασκευής νέου σταθμού (σταθμών) αυτοκινήτων, με στόχο ολοκλήρωσης το έτος 2010.

β. Υλοποίηση μονοδρομήσεων-πεζοδρομήσεων στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το σχέδιο περιοχής, με στόχο ολοκλήρωσης το έτος 2015.

γ. Υλοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου περιοχής, με πρώτη προτεραιότητα την οδό Ειρήνης και με στόχο ολοκλήρωσης το έτος 2010.

δ. Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης της Ζήτησης μέσα στα επόμενα δύο με τρία έτη το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Μέτρα προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης:

· Περπάτημα.

· Δημόσια συγκοινωνία.

· Ποδήλατο.

ii. Περιορισμούς στη χρήση αυτοκινήτου:

· Περιορισμούς κυκλοφορίας (πεζοδρομήσεις κ.λπ.).

· Περιορισμούς στάθμευσης.

Τελειώνοντας την παρέμβασή τους, οι σύμβουλοι της διοικούσας επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασαν την άποψη ότι η παρουσία του πανεπιστημίου στη Λεμεσό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έργο που έχει “επιπτώσεις” στην πόλη, αλλά ως έργο που προσφέρει ευκαιρίες στη Λεμεσό, και παράλληλα τόνισαν ότι τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα είναι μια επένδυση για την πόλη, η οποία στο τέλος θα αποφέρει κέρδος τόσο για την ίδια την πόλη της Λεμεσού όσο και για την Κύπρο γενικότερα, ελκύοντας επισκέπτες και αυξάνοντας τις αξίες των ακινήτων.

2. Δήμος Λεμεσού

Οι εκπρόσωποι του δήμου Λεμεσού πληροφόρησαν την επιτροπή ότι το σχέδιο περιοχής εφαρμόζεται όπου και όπως μπορεί να εφαρμοστεί, επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα την ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου αυτού, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο σχέδιο τα νέα δεδομένα του πανεπιστημίου. Ο δήμος Λεμεσού, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, υποστήριζε από την αρχή τη χωροθέτηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού ως θέση πολιτικής και θεωρεί ότι τα πλεονεκτήματα της εν λόγω χωροθέτησης υπερτερούν κατά πολύ των προβλημάτων που ίσως δημιουργηθούν και τα οποία με την κατάλληλη διαχείριση και τη λήψη σωστών μέτρων μπορεί να αντιμετωπιστούν.

Οι ίδιοι ανέφεραν ενδεικτικά ότι από τους τετρακόσιους περίπου φοιτητές, που αναμένεται να έχει το ΤΕΠΑΚ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, οι διακόσιοι πενήντα περίπου θα είναι στη Νοσηλευτική Σχολή στη Λευκωσία και οι άλλοι εκατό πενήντα με εκατόν ογδόντα θα είναι στη Λεμεσό, από τους οποίους ορισμένοι θα έρχονται από περιοχές εκτός πόλεως. Έχοντας ως δεδομένο ότι κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πανεπιστημίου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου δε θα υπερβαίνει συνολικά τα εκατόν άτομα, οι εκπρόσωποι του δήμου Λεμεσού εξέφρασαν την άποψη ότι παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος, για να αντιμετωπιστούν οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, είτε αυτές αφορούν κυκλοφοριακά δεδομένα είτε τη στέγαση των φοιτητών.

Όπως επίσης ανέφεραν οι εκπρόσωποι του δήμου Λεμεσού, η συντονιστική τεχνική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο δήμος Λεμεσού, το ΤΕΠΑΚ, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Γραφείο Προγραμματισμού και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της οποίας προεδρεύει ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, επέλεξε ήδη τους δύο πόλους όπου θα χωροθετηθεί το πανεπιστήμιο (ο ένας πόλος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και ο δεύτερος στο παλιό νοσοκομείο της Λεμεσού). Δήλωσαν περαιτέρω ότι το ακριβές κτιριολογικό πρόγραμμα θα καθοριστεί μετά και από τα ευρήματα της συγκοινωνιακής μελέτης, που ήδη διεξάγει το ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.

Οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ο δήμος Λεμεσού έχει ζητήσει συνάντηση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για τα θέματα των αστικών συγκοινωνιών, καθώς και για τη διενέργεια νέας κυκλοφοριακής μελέτης για τη μείζονα Λεμεσό. Ανέφεραν επίσης ότι ο δήμος Λεμεσού έχει ήδη ζητήσει από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως την αναθεώρηση του Σχεδίου Περιοχής του κέντρου της Λεμεσού με αφορμή την ένταξη του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο αυτό.

Οι εκπρόσωποι του δήμου Λεμεσού πληροφόρησαν περαιτέρω την επιτροπή ότι ο δήμος Λεμεσού προωθεί νέα κίνητρα για τη δημιουργία νέων δημόσιων χώρων στάθμευσης από ιδιώτες, ενώ ήδη προχώρησε σε απαλλοτρίωση τριών τεμαχίων γης για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Δήλωσαν επίσης ότι ο δήμος Λεμεσού καθόρισε ήδη πολιτική αναφορικά με τον έλεγχο της πυκνότητας όσον αφορά τη δημιουργία διαμερισμάτων ενός υπνοδωματίου και τύπου στούντιο, ανάλογα με τις περιοχές και το συντελεστή δόμησης.

Οι εκπρόσωποι του δήμου Λεμεσού διαβεβαίωσαν τέλος την επιτροπή ότι ο δήμος έχει επίγνωση της κατάστασης και των δεδομένων και θα συνεργαστεί με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και με το ίδιο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

3. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι, όταν λήφθηκε η απόφαση για τη χωροθέτηση του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της Λεμεσού, ορίστηκε και η περιοχή για την εξεύρεση πιθανών χώρων για τη δημιουργία κτιρίων στέγασης του πανεπιστημίου. Οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε ήδη σε απαλλοτριώσεις κάποιων κτιρίων και τώρα αναμένονται συγκεκριμένα στοιχεία από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για προώθηση της νέας πρότασης του υπουργείου. Ανέφεραν περαιτέρω ότι το υπουργείο ήδη παραχώρησε την Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και με τη συμπληρωματική πρόταση σχεδιάζεται να παραχωρηθεί και η Γ΄ Αστική Σχολή Λεμεσού, ενώ για τις δύο αυτές σχολές έχουν ήδη προταθεί νέοι υπαλλακτικοί χώροι, για να κτιστούν νέα σχολεία.

4. Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

Οι εκπρόσωποι της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η επαρχιακή διοίκηση πρόσφατα αναμίχθηκε στο θέμα αυτό με την εξέταση των ενστάσεων για τις απαλλοτριώσεις που διενεργήθηκαν, στις οποίες ετοιμάζονται οι σχετικές απαντήσεις.

5. Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως)

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσαν ότι η συνεργασία του τμήματος με το δήμο Λεμεσού είναι καλή και συνεχής. Οι ίδιοι εξέφρασαν την άποψη ότι το Σχέδιο Περιοχής χρειάζεται άμεση αναθεώρηση, μετά την απόφαση για τη χωροθέτηση του ΤΕΠΑΚ, και ότι για τον ίδιο λόγο χρειάζεται νέα κυκλοφοριακή μελέτη για τη μείζονα Λεμεσό.

6. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι τα θέματα που αφορούν το ΤΕΠΑΚ προωθούνται από το υπουργείο. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εκτιμήσεις αναφορικά με τους χώρους που πρόκειται να καταλάβει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

7. Αστυνομία

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η αστυνομία δεν έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τη χρήση του χώρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και ότι, αν και όταν ληφθεί τέτοια απόφαση για τη μετακίνηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, θα εφαρμόσει την απόφαση αυτή.

8. Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ)

Οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού δήλωσαν ότι το ΕΒΕΛ επικροτεί την απόφαση εγκατάστασης του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και εξέφρασαν την άποψη ότι, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, το ΤΕΠΑΚ θα ενταχθεί στον κοινωνικό ιστό της Λεμεσού και αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της οικοδομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής συνείδησης (μέσω πράσινων κτιρίων) και του πολιτισμού της Λεμεσού.

Οι ίδιοι σημείωσαν τον έντονο προβληματισμό και την απογοήτευση που προκάλεσε η πρόταση του Γραφείου Προγραμματισμού για τη διαχείριση του Ταμείου Συνοχής, με την οποία δε δίνεται καμιά ενίσχυση σε πόλεις εκτός της Λευκωσίας και στην οποία παραγκωνίστηκε σε μεγάλο βαθμό η Λεμεσός, η οποία έχει σε εξέλιξη σημαντικά σχέδια για την ανάπτυξη της πόλης.

9. Επίτροπος Περιβάλλοντος

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε τη σοβαρότητα των θεμάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της Λεμεσού. Επισήμανε ότι πρέπει να παραδειγματιστούμε από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ως αποτέλεσμα της χωροθέτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο στην πόλη της Λευκωσίας όσο και σε σχέση με τους κατοίκους των περιοχών κοντά στο πανεπιστήμιο. Ο ίδιος τόνισε τη μεγάλη σημασία της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, εκφράζοντας την άποψη ότι τα έγγραφα και οι σχεδιασμοί του ΤΕΠΑΚ πρέπει να δοθούν στο κοινό.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος εξέφρασε τέλος τη θερμή του παράκληση προς την διοικούσα επιτροπή του ΤΕΠΑΚ όπως το πανεπιστήμιο γίνει πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Γ. ΘΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, τονίζει την ανάγκη να διενεργηθούν το συντομότερο δυνατό οι σχετικές μελέτες για τη σωστή ένταξη του ΤΕΠΑΚ, που προγραμματίζεται να γίνει στο κέντρο της Λεμεσού, υποδεικνύοντας ενδεικτικά τις μελέτες για περιβαλλοντικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές επιπτώσεις.

Η επιτροπή επιθυμεί επίσης να τονίσει τη μεγάλη σημασία του δημόσιου διαλόγου και της διαβούλευσης με το κοινό ιδιαίτερα σε θέματα που θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, γι’ αυτό και εισηγείται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για ενημέρωση των πολιτών και για ενεργό εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση για χωροθέτηση του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέθεσαν γραπτώς τις θέσεις της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες ως ακολούθως:

«Η εγκαθίδρυση του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης Λεμεσού έγινε με “πολιτική απόφαση” της κυβέρνησης και της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Η ευθύνη για τα αδιέξοδα στα οποία θα οδηγηθεί και στην καταπόνηση του κέντρου της Λεμεσού θα βαραίνει εξ αδιαιρέτου και διά παντός αυτούς που έλαβαν την απόφαση, διότι δεν προηγήθηκε καμία συγκοινωνιακή, περιβαλλοντική, χωροταξική και κοινωνιολογική μελέτη και το πανεπιστήμιο εγκαθίσταται σε μια περιοχή πολύ βεβαρημένη κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά, σε μια πόλη που στερείται χώρων στάθμευσης, πεζοδρομίων, πλατειών, δημοσίων συγκοινωνιών και ποδηλατοδρόμων.

Το επιχείρημα της αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου δεν επαρκεί, για να τεκμηριώσει την απόφαση. Άλλωστε, δεν είναι ούτε μια δεκαετία που το βεβαρημένο ιστορικό κέντρο αποσυμφορήθηκε από τις δημόσιες υπηρεσίες με μεταστέγασή τους αλλού. Το κέντρο της πόλης θα μπορούσε να αντέξει την πρυτανεία, τη γραμματεία, την αίθουσα τελετών, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τη βιβλιοθήκη ενδεχομένως αλλά όχι ολόκληρο το πανεπιστήμιο, ειδικά ελλείψει δημόσιων συγκοινωνιών και χώρων στάθμευσης. Ήδη έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις των κατοίκων της οδού Θεσσαλονίκης και των πέριξ στην ανακοινωθείσα πρόθεση κατασκευής πολυώροφου χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του πανεπιστημίου.

Όλα τα ανωτέρω και η ήδη περιγραφείσα νοσηρά, αλλά και εξ ανάγκης, νοοτροπία κατάχρησης ιδιωτικού αυτοκινήτου θα οδηγήσουν στην κυκλοφορία μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων, ως επί το πλείστον παλαιών, στο κέντρο της πόλης από τους φοιτητές, όπως ακριβώς γίνεται και στη Λευκωσία. Η κυκλοφοριακή μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν έλαβε υπόψη σοβαρούς επιβαρυντικούς κοινωνικούς και άλλους παράγοντες και σίγουρα δε θα οδηγήσει σε άμβλυνση των επιπτώσεων της αυξημένης συγκοινωνιακής συμφόρησης στην πόλη της Λεμεσού. Η εξαγορά και κατεδάφιση της αστυνομίας και του παλιού νοσοκομείου θα οδηγήσει σε υπέρμετρες δαπάνες ανέγερσης νέων κτιρίων για τις ανάγκες της αστυνομίας και του νοσοκομείου και σε εγκατάσταση της πανεπιστημιούπολης, του “campus”, στο κέντρο της πόλης, ενώ η εκπεφρασμένη θέση της προσωρινής διοικούσας είναι ότι ήθελε να αποφύγει την δημιουργία “campus”.

Η τρομακτική άνοδος των τιμών των οικοπέδων και των διαμερισμάτων στις παρυφές και γειτνιάζουσες περιοχές αποδεικνύει ότι πολλοί επένδυσαν στην εκμετάλλευση των φοιτητών και στη δημιουργία πανεπιστημίου αποκομιδής κερδών και μη φιλικού προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Επειδή πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε το πανεπιστήμιο Λεμεσού με κάθε τρόπο, καλούμε τους ιθύνοντες να διαφοροποιήσουν τα σχέδια, αρχίζοντας από την εκπόνηση συγκεκριμένων συγκοινωνιακών, χωροταξικών και κοινωνιολογικών μελετών ολόκληρης της πόλης της μείζονος Λεμεσού, με την προοπτική διασποράς των πανεπιστημιακών σχολών και στις συνοικίες για ισοδύναμη ανάπτυξη κέντρου και περιφέρειας.».

 

2 Ιουλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων