Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιoν της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμών, έτσι ώστε να αρθεί με τη διαγραφή του ο περιορισμός που προβλέπεται σε συγκεκριμένη πρόνοια των εν λόγω κανονισμών σύμφωνα με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας δημοτικού σχολείου, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι κάτω των δέκα (10).

Ειδικότερα, με βάση την παράγραφο (β) του Κανονισμού 6 των υφιστάμενων κανονισμών, προβλέπεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι, οι οποίοι υποβάλλονται ενώπιόν του από τις κοινότητες μέσω της αρμόδιας αρχής, να επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας σχολείου με αριθμό μικρότερο των δεκαπέντε (15) παιδιών, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παιδιών δεν πρέπει να είναι κάτω των δέκα (10).

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις πρόνοιες των τροποποιητικών κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

3 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων