Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο της δοθείσας από την Κυπριακή Δημοκρατία εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου ποσού ύψους £12.000.000, το οποίο έχει συναφθεί, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων Ανθούπολης.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο με δύο αποφάσεις του, στις 6 Μαρτίου 2002 και 10 Μαρτίου 2004, (αρ. απόφ. 55.235 και 59.611, αντίστοιχα), ενέκρινε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας για τη σύναψη εξωτερικών δανείων ύψους μέχρι £58,2 εκατομ. από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αντίστοιχα, για τη χρηματοδότηση του Αποχετευτικού Συστήματος Μείζονος Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, τα κατασκευαστικά έργα άρχισαν το 2003 και υπολογίζεται να στοιχίσουν γύρω στα £153,25 εκατομ. μέχρι το έτος 2012, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν. Το όλο έργο αποτελείται από αγωγούς αποχετεύσεων μήκους 1 050 περίπου χμ., αγωγούς πίεσης μήκους 55 χμ., επτά μεγάλα αντλιοστάσια και δεκαέξι μικρότερα, καθώς και από δύο εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων, το ένα στην περιοχή “Βαθιά Γωνιά” κοντά στο χωριό Γέρι και το άλλο στην Ανθούπολη, όπου βρίσκεται το υφιστάμενο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες των περιοχών της μείζονος Λευκωσίας που δεν καλύπτονται από το υπάρχον σύστημα, δηλαδή την περιοχή Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Γερίου, Τσερίου, Ανάγυιας, Δευτεράς, Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου, Αγίων Τριμιθιάς, Εργατών και Ψημολόφου.

Συναφώς, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, με επιστολή του ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2006, ζήτησε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης για τη σύναψη νέου δανείου ύψους £12 εκατομ. Μετά την εξέταση διάφορων χρηματοδοτικών προτάσεων και την αξιολόγησή τους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών, έγινε αποδεκτή η πιο ευνοϊκή υπό τις περιστάσεις χρηματοδοτική πρόταση, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, για σύναψη δανείου ύψους £12 εκατομ. εικοσιπενταετούς διάρκειας. Το δάνειο θα έχει περίοδο χάριτος πέντε χρόνων, θα είναι εκπεφρασμένο σε κυπριακές λίρες και θα μετατρέπεται σε ευρώ, μετά την υιοθέτηση του ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο γύρω στο 3,58% με τα σημερινά δεδομένα (περιθώριο 0,16% πάνω στο Euribor).

Σημειώνεται ότι η παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας για την εξασφάλιση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος αποφάνθηκε ότι η εγγύηση δε συνιστά δημόσια ενίσχυση, γι’ αυτό και δεν απαιτείται νέα γνωμοδότηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

3 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων