Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την παροχή ειδικών χορηγιών κατά τρόπο ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών των εργαζόμενων φοιτητών που δικαιούνται να λαμβάνουν την ειδική φοιτητική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η φοιτητική χορηγία και τα δίδακτρα δεν παραχωρούνται σήμερα στις οικογένειες τα τέκνα των οποίων εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή προσφέρουν διδακτική ή ερευνητική εργασία με αμοιβή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι ως φοιτητές και των οποίων τα εισοδήματα από την εργασία τους κατά το υπό αναφορά ακαδημαϊκό έτος ξεπερνούν τις £5.000.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δε θα παραχωρείται φοιτητική χορηγία σε φοιτητές που εργάζονται με μερική απασχόληση και των οποίων τα εισοδήματα ξεπερνούν τις £10.000 ετησίως, αντί τις £5.000 ετησίως, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Συνεπώς, αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών των εργαζόμενων φοιτητών που δικαιούνται την ειδική φοιτητική χορηγία.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο, όπως έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των φοιτητικών οργανώσεων, καθώς και των επηρεαζόμενων οικογενειών, για στήριξη των φοιτητών που λόγω οικονομικών δυσκολιών αναγκάζονται να εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σημειώνεται ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται όπως ο τροποποιητικός νόμος τεθεί σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ώστε να καλύψει και τους φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2006-2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου για λόγους αρχής, προτείνει όμως την κατάργηση οποιουδήποτε ορίου σε σχέση με τα εισοδήματα που αποκτώνται από εργαζόμενους φοιτητές και για το σκοπό αυτό θα καταθέσει σχετική τροπολογία ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

3 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων