Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες׃

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Σωτήρης Σαμψών Δημήτρης Συλλούρης
Ελένη Θεοχάρους Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Αγγελίδης Ανδρέας Μουσκάλλης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Μαΐου και 27 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για Συνεργασία στον Πολιτιστικό Τομέα, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 7 Νοεμβρίου 2006, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 64.574 αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2006.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη Χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που έγινε στο Μόναχο στις 29 Νοεμβρίου 2000.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Πράξη Αναθεώρησης του 2000, της οποίας σκοπείται η κύρωση, προβλέπει κανοτομίες στο δίκαιο της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που επήλθαν στα πλαίσια της Διεθνούς Συνθήκης TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, όπως, για παράδειγμα, την κατοχύρωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ως ευρεσιτεχνίας.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι είναι επάναγκες να κυρωθεί αμέσως το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, γιατί διαφορετικά η Κύπρος κινδυνεύει να αποπεμφθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κατάθεση του υπό εξέταση νομοσχεδίου και, απευθυνόμενοι στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, ο οποίος παρευρέθηκε κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ζήτησαν εξηγήσεις και τους λόγους της επτάχρονης καθυστέρησης στην προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή για κύρωση.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, με σχετικό υπόμνημά του που απέστειλε στην επιτροπή την 31η Μαΐου 2007, αναφέρει ότι η καθυστέρηση στην προώθηση ενώπιον της Βουλής της αναθεωρητικής σύμβασης οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους:

1. Στον όγκο της σχετικής σύμβασης και του εκτελεστικού κανονισμού, που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό σελίδων.

2. Στη διαδικασία ελέγχου της μετάφρασης της εν λόγω σύμβασης στα ελληνικά, η οποία διάρκεσε μέχρι το 2002.

3. Στο γεγονός ότι την περίοδο κατά την οποία στάλθηκε το σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Σεπτέμβριο του 2002, η Νομική Υπηρεσία ασχολείτο κατά προτεραιότητα με το θέμα της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χειριζόταν και το ζήτημα της λύσης του κυπριακού προβλήματος, γι’ αυτό δεν προωθήθηκε άμεσα το κυρωτικό νομοσχέδιο.

4. Στο γεγονός ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου στάλθηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στο υπουργείο για υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12 Μαΐου 2006.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανέφερε ότι η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη Χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας θα τεθεί σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2007 και τόνισε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουμε εδώ και χρόνια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να κυρώσουμε αμέσως την αναθεωρητική αυτή συμφωνία.

Η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι στην Κύπρο υπάρχουν πολλές εταιρείες που παράγουν λογισμικό και οι οποίες ανησυχούν, διότι δεν μπορούν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους και να προστατεύσουν τα προγράμματα αυτά από αντιγραφές. Όπως η ίδια εξήγησε, με την εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης οι εφευρέτες προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μπορούν να λαμβάνουν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να τυγχάνουν της σχετικής προστασίας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, σχολιάζοντας τη μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι οι λόγοι καθυστέρησης που έχουν προβληθεί δεν είναι πειστικοί, διότι τέτοια σημαντικά νομοθετήματα θα πρέπει να προωθούνται άμεσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το τρίτο νομοσχέδιο είναι:

1. Η κύρωση του Πρωτοκόλλου αναφορικά με τη Συνεργασία για την Παρεμπόδιση της Ρύπανσης από Πλοία και, σε Περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης, για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας, το οποίο υιοθετήθηκε σε συνάντηση πληρεξούσιων αντιπροσώπων στη Μάλτα στις 22 Ιανουαρίου 2002 και εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 56.893 και ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2002, και

2. η περίληψη του πρωτοκόλλου αυτού στο βασικό νόμο, έτσι ώστε η Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση, την οποία η Δημοκρατία είχε κυρώσει με το βασικό νόμο, και τα πρωτόκολλά της να διαβάζονται και εφαρμόζονται μαζί ως ένας ενιαίος νόμος.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρης Συλλούρης αναφέρθηκε στους θαλάσσιους διαδρόμους, για τον καθορισμό των οποίων διεξάγεται διάλογος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διερωτήθηκε κατά πόσο η υπό συζήτηση σύμβαση συνδέεται με τον καθορισμό των θαλάσσιων διαδρόμων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφεραν ότι η επικύρωση του υπό συζήτηση πρωτοκόλλου (New Emergency Protocol) στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας του 1976, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Νόμο αριθμός 51 του 1979, και στην εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Οι ίδιοι, τοποθετούμενοι στο θέμα των θαλάσσιων διαδρόμων ανέφεραν ότι αυτό δε συνδέεται άμεσα με την υπό εξέταση σύμβαση.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το τέταρτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Αξιωματικών Συνδέσμων στην ΕΥΡΩΠΟΛ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στις 6 Μαΐου 2004 το Υπουργείο Εξωτερικών κατέληξε σε συμφωνία με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων με την κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τα προνόμια και τις ασυλίες των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετεί η Κυπριακή Δημοκρατία στη Χάγη, έδρα της ΕΥΡΩΠΟΛ. Σημειώνεται ότι με τη συμφωνία αυτή παραχωρούνται στους αξιωματικούς συνδέσμους και τις οικογένειές τους τα ίδια προνόμια και οι ίδιες ασυλίες που απονέμονται σε μέλη του διπλωματικού προσωπικού από τη Συνθήκη της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

 

3 Ιουλίου 2007

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για Συνεργασία στον Πολιτιστικό Τομέα (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

2. Ο περί της Σύμβασης για τη Χορήγηση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

3. Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

                    4. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των                     Αξιωματικών Συνδέσμων στην ΕΥΡΩΠΟΛ (Κυρωτικός) Νόμος του 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων