Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 25 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να τύχουν αντίστοιχης εφαρμογής με όσα ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους σε σχέση με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης.

Ειδικότερα, με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, καθώς και όσα παρέθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ, επισημαίνονται τα εξής:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 62.124, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005, αποφάσισε όπως οι ημικρατικοί οργανισμοί προχωρήσουν, μέσω όλων των θεσμοθετημένων διαδικασιών, σε επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων τους κατ’ αναλογία των ισχυόντων για τους δημόσιους υπαλλήλους.

2. Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ, συμμορφούμενο με την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε την τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών εφαρμόζοντας τα επί του θέματος ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται οι εξής δύο περιπτώσεις:

α. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου θα είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών, όταν συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών και της 30ής Ιουνίου 2008, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

β. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου θα είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών, όταν συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008.

3. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των εν λόγω κανονισμών έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιοι κατά πόσο θα παραμείνουν στην εργασία τους πέραν του 60ού έτους της ηλικίας τους, οπότε ο οργανισμός υποχρεούται να αποδεχθεί την απόφασή τους να αφυπηρετήσουν στο 60ό έτος της ηλικίας τους ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, μέχρι την εκάστοτε ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους.

Τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι κανονισμοί.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του ΕΥΡΩΚΟ, στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον των τροποποιήσεων που επιφέρουν οι εν λόγω κανονισμοί.

 

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων