Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του τροποποιητικού αυτού νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε:

1. να θεωρείται ως κανονική θητεία, για σκοπούς επανεκλογής ή επαναδιορισμού, η θητεία μελών του συμβουλίου που εκλέγονται να υπηρετήσουν για πέραν του ημίσεος της θητείας τους. και

2. να πληρούται άμεσα για το υπόλοιπο της θητείας η θέση μέλους της συγκλήτου ή αντιπροσώπου τμήματος στο συμβούλιο της σχολής η οποία κενούται για οποιοδήποτε λόγο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου. Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίο να διασαφηνιστούν οι πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας και τη δυνατότητα επανεκλογής των μελών του συμβουλίου, της συγκλήτου και του συμβουλίου των σχολών, επειδή, με βάση τον εν λόγω νόμο, προβλέπεται η δυνατότητα μίας μόνο επανεκλογής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων