Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Συγκοινωνιών και Έργων:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος
Αντώνης Αντωνίου Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Αντρέας Φακοντής Αντρέας Φακοντής
Τάσος Μητσόπουλος Χρήστος Στυλιανίδης
Φειδίας Σαρίκας Αντώνης Αντωνίου
  Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου, 5 και 14 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ., του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ. Οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, καθώς και το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση των επιτροπών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τα ακόλουθα:

1. Με την Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τον καθορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων στην εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της Οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 3821/85 και (ΕΚ) αρ. 2135/98 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3820/85 του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπό αναφορά νομοσχέδιο ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Την εισαγωγή συστημάτων ελέγχου.

· Τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού ελέγχου των ημερών κατά τις οποίες εργάστηκαν οι οδηγοί οχημάτων.

· Τη συλλογή και οργάνωση στατιστικών στοιχείων.

· Τη διενέργεια ελέγχων καθ’ οδόν.

· Την πραγματοποίηση συντονισμένων ελέγχων με άλλα κράτη μέλη.

· Τη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

· Τον ορισμό ενδοκοινοτικού συνδέσμου για συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

· Την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη.

Επιπρόσθετα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καταργείται η υφιστάμενη νομοθεσία που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

Σημειώνεται επίσης ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της αστυνομίας, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφώνησαν με τις διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, δηλώνοντας πως αυτό αναμένεται να συμβάλει στην οδική ασφάλεια. Τη συμφωνία τους επίσης με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ, διατυπώνοντας ταυτόχρονα τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες ποινές, τις οποίες θεωρούν εξαιρετικά αυστηρές.

Την έντονη διαφωνία τους με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του ΠΣΕΑ. Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπρόσωποι διατύπωσαν τις ακόλουθες θέσεις/εισηγήσεις:

1. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα υποχρεωτικά διαλείμματα των οδηγών απαιτεί την ύπαρξη έργων υποδομής, τα οποία στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν.

2. Το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο της περιόδου οδήγησης είναι σχετικά μικρό (εννέα έως δώδεκα ώρες), γι’ αυτό και εισηγούνται την αύξηση της περιόδου αυτής σε δεκαέξι ώρες, καθότι πολλές φορές ο οδηγός αναγκάζεται, για διάφορους λόγους, να αναμένει για χρονικό διάστημα χωρίς να οδηγεί, αλλά το διάστημα αυτό συνυπολογίζεται στις ώρες οδήγησης και ως επακόλουθο απαιτείται να τηρηθούν οι αντίστοιχες περίοδοι ανάπαυσης.

3. Θα πρέπει οι προβλεπόμενοι έλεγχοι να διενεργούνται άμεσα και οι επιθεωρητές να μην ανατρέχουν σε πολύ προγενέστερες περιόδους οδήγησης, καθότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους οδηγούς να τηρούν τα σχετικά αρχεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

4. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι εξαιρετικά αυστηρές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφερόμενοι στις πιο πάνω θέσεις/εισηγήσεις της ΠΟΒΕΚ και του ΠΣΕΑ, δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Το θέμα της έλλειψης υποδομής μετριάζεται από το γεγονός ότι οι αποστάσεις και οι αντίστοιχες διαδρομές εντός της επικράτειας είναι εξαιρετικά μικρές και ως εκ τούτου κάθε οδηγός θα μπορεί να σταθμεύει σε κοντινό από την πορεία του χώρο στον οποίο υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις.

2. Το χρονικό πλαίσιο της περιόδου οδήγησης δε δύναται να αυξηθεί, καθότι αποτελεί δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο. Επιπρόσθετα, οι περίοδοι αναμονής κατά τις οποίες ο οδηγός είναι διαθέσιμος δε συνυπολογίζονται στο χρόνο εργασίας του.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στις προβλεπόμενες ποινές, δήλωσε ότι αυτές αποτελούν εθνικό δίκαιο και δύναται να διαφοροποιηθούν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή τα μέλη των δύο επιτροπών απευθύνουν έκκληση προς τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως επαναλάβουν σχετικά σεμινάρια, για σκοπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων οδηγών, αναφορικά με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

 

 

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων