Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου και 14 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ψαράδων Εσωτερικών Υδάτων, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιείας Νόμου, είναι η θέσπιση διαδικασιών για εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το ερασιτεχνικό ψάρεμα στους υδατοφράκτες από ανήλικα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, δίνεται η δυνατότητα σε άτομα ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών να ασκούν ερασιτεχνική αλιεία σε υδατοφράκτες, κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Παράλληλα, καλύπτονται τα κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των ατόμων κάτω των δεκαοκτώ ετών και καθορίζονται διαδικασίες για εφαρμογή της νομοθεσίας σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, έχουν γίνει επαφές και συνάντηση με το Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Ψαράδων Εσωτερικών Υδάτων, ο οποίος συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, το άμεσο κόστος για την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών αφορά την εκτύπωση νέων εντύπων για έκδοση αδειών ερασιτεχνικής αλιείας και δεν παρουσιάζεται δυσκολία στην υλοποίησή τους.

Ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δήλωσε ότι στόχος των υπό αναφορά κανονισμών είναι η παροχή της δυνατότητας σε ανήλικα άτομα να απασχολούνται κατά τις ελεύθερές τους ώρες με το ερασιτεχνικό ψάρεμα, συμβάλλοντας έτσι στην απασχόλησή τους με μια δραστηριότητα με θετικές κοινωνικές επιπτώσεις. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι το ψάρεμα στους υδατοφράκτες διέπεται από όρους, οι οποίοι επισυνάπτονται στη σχετική άδεια, που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν ότι το ψάρεμα στους υδατοφράκτες επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας. Τέλος, αναφερόμενος στις περιπτώσεις όπου νεαρά άτομα ηλικίας μεταξύ δώδεκα και δεκαοκτώ ετών ψαρεύουν στους υδατοφράκτες χωρίς άδεια ή στις περιπτώσεις όπου άτομα κάτω των δώδεκα ετών ψαρεύουν χωρίς την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους, ο ίδιος ανέφερε ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένες ποινές, αλλά ο διευθυντής έχει την εξουσία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Αλιείας Νόμου, να ρυθμίζει εξωδίκως τέτοια αδικήματα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ψαράδων Εσωτερικής Αλιείας, επικροτώντας την υπό αναφορά τροποποίηση, επισήμανε ότι παρόμοιες ρυθμίσεις γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και παράλληλα αναφέρθηκαν στην ανάγκη βελτίωσης της υποδομής στους υδατοφράκτες, ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνοι, ιδιαίτερα όταν προσεγγίζονται από νεαρά άτομα.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε στην επιτροπή αριθμό εισηγήσεων για τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών, με σκοπό:

1. τον καθορισμό της ηλικίας των δέκα ετών ως κατώτατου ορίου ηλικίας για τα άτομα στα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια αλιείας στους υδατοφράκτες,

2. την έκδοση στην παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα της σχετικής άδειας για άτομα ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ ετών, αντί μεταξύ δώδεκα και δεκαοκτώ, όπως προβλέπουν οι υπό συζήτηση κανονισμοί,

3. την έκδοση της σχετικής άδειας στο γονέα ή κηδεμόνα του ατόμου ηλικίας μεταξύ δέκα και δεκατεσσάρων ετών, αντί σε οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών, όπως προβλέπουν οι εν λόγω κανονισμοί, και

4. την παροχή δικαιώματος αλιείας σε πέραν του ενός άτομα ηλικίας μεταξύ δέκα και δεκατεσσάρων ετών, όταν η άδεια εκδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα, αντί σε μόνο δύο άτομα κάτω των δώδεκα ετών, όπως προβλέπουν οι υπό αναφορά κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε το μέρος της τελευταίας εισήγησης του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη για τροποποίηση του κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών μόνο σχετικά με την απάλειψη του περιορισμού των δύο ατόμων τα οποία μπορούν να αλιεύουν με τη σχετική άδεια που παραχωρείται στο γονέα ή κηδεμόνα των ατόμων αυτών, χωρίς όμως οποιαδήποτε τροποποίηση των ορίων ηλικίας όπως αυτά καθορίζονται στους υπό αναφορά κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών αυτών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

19 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων