Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αγροτικών Ταξί (ΠΣΟΑΤ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ), της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (TRAVEL EXPRESS) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, η Εταιρεία Λεωφορείων Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών και επί Συμβάσει Λεωφορείων Λεμεσού (ΣΙΤΕΛ), τα Αστικά Λεωφορεία Πάφου (ΑΛΕΠΑ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αγροτικών Λεωφορείων και η Παγκύπρια Ένωση Αστικών Ταξί (ΠΕΑΤ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία και το μέλος της βουλευτή κ. Αντώνη Αντωνίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε η Αρχή Αδειών να δύναται να χορηγεί επαγγελματική άδεια οδηγού των κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων “Λ1” και “Τ” σε αιτητή ο οποίος έχει επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έστω και αν αυτός δεν είναι κάτοχος του επιπρόσθετου προσόντος που απαιτεί ο νόμος γι’ αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή του απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλης σχολής τριετούς μέσης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Κύπρο Χρυσοστομίδη και Άριστο Αριστοτέλους, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να διαγραφεί η σχετική διάταξη η οποία προβλέπει ότι για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδηγού για τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων “Λ1” και “Τ” ο αιτητής, επιπρόσθετα από τις άλλες προϋποθέσεις, πρέπει να είναι απόφοιτος γυμνασίου ή άλλης σχολής τριετούς μέσης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τους εισηγητές και των δύο προτάσεων νόμου, στόχος αυτών είναι να δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει απολυτήριο γυμνασίου ή άλλης σχολής τριετούς μέσης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να αποκτήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική άδεια για τις κατηγορίες των μηχανοκίνητων οχημάτων “Λ1” και “Τ”, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου, στις οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει αποδειχθεί στην πράξη, όπως τόνισαν οι ίδιοι εισηγητές, πως στην επαγγελματική απόδοση και επιτυχία περισσότερο μετρά η πρακτική, η τριβή με το αντικείμενο και η πείρα παρά η κατοχή του υπό αναφορά απολυτηρίου. Επιπρόσθετα, δήλωσαν ενημερωτικά πως με νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή οι επαγγελματίες οδηγοί εξετάζονται, για σκοπούς διαπίστωσης της επαγγελματικής τους επάρκειας, κάθε πέντε χρόνια.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσαν πως η κατοχή απολυτηρίου γυμνασίου, ως επιπρόσθετης προϋπόθεσης χορήγησης επαγγελματικής άδειας οδηγού για τις κατηγορίες των μηχανοκίνητων οχημάτων “Λ1” και “Τ”, συμπεριλήφθηκε στη βασική νομοθεσία για σκοπούς βελτίωσης του επιπέδου των επαγγελματιών οδηγών, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι το 95% περίπου των νέων είναι απόφοιτοι γυμνασίου ή άλλης σχολής τριετούς μέσης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών διαφώνησαν με τη δεύτερη πρόταση νόμου, που αποσκοπεί στη διαγραφή της αναφερόμενης πιο πάνω προϋπόθεσης, αποδεχόμενοι τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου, που προβλέπει την παροχή δυνατότητας στην Αρχή Αδειών να χορηγεί άδεια στον αιτητή που επιτυγχάνει σε ειδικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έστω και αν δεν είναι απόφοιτος γυμνασίου ή άλλης σχολής τριετούς μέσης εκπαίδευσης, νοουμένου βέβαια ότι αυτός πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η βασική νομοθεσία για τη χορήγηση σχετικής επαγγελματικής άδειας.

Όλοι οι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (TRAVEL EXPRESS) και του ΠΣΟΑΤ πληροφόρησαν την επιτροπή ότι το επίπεδο των εξετάσεων για απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδηγού, είναι πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα ποσοστά των επιτυχόντων να είναι μειωμένα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».

Οι εισηγητές της πρώτης πρότασης νόμου κ. Ζαχαρίας Κουλίας και Αντώνης Αντωνίου δήλωσαν πως, υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου, με την οποία επιτυγχάνεται ουσιαστικά ο στόχος και της δικής τους πρότασης, εισηγούνται στη Βουλή την απόσυρσή της και την ψήφιση της προαναφερθείσας πρότασης.

 

19 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων