Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Απριλίου, 8 Μαΐου και 12 Ιουνίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 17 του υφιστάμενου νόμου περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε:

1. να προστεθεί ως μέλος του πρυτανικού συμβουλίου και ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών,

2. να ανατεθούν στο πρυτανικό συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα, οι οποίες του παρέχονται από τη σύγκλητο, μετά από εισήγηση του πρύτανη, ή από το συμβούλιο, μετά από εισήγηση του προέδρου του συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση με τις ανάλογες υφιστάμενες δομές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

18 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων