Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 19(3) και 192 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Σχεδίου Συντάξεων των Υπαλλήλων του ΧΑΚ.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς δημιουργείται Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων βάσει του οποίου θα καταβάλλονται στους μόνιμους υπαλλήλους του ΧΑΚ τα ίδια συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται στους δημόσιους υπαλλήλους, κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου. Η ισχύς του σχεδίου θα αρχίζει αναδρομικά από τις 23 Απριλίου 1993 και η διαχείρισή του θα ασκείται από το συμβούλιο του ΧΑΚ.

Σημειώνεται ότι η συνδικαλιστική πλευρά των υπαλλήλων του ΧΑΚ απέστειλε στην επιτροπή επιστολή, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2007, στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι αποτελούν συμβατική υποχρέωση του ΧΑΚ έναντι του προσωπικού του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

12 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων