Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών για εναρμόνιση με σχετική σύσταση η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ομάδα Κρατών Εναντίον της Διαφθοράς - GRECO» με την προσθήκη πρόνοιας σε σχέση με την υποχρέωση κάθε υπαλλήλου της Αρχής ο οποίος γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι άλλος υπάλληλος της Αρχής ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς να το αναφέρει στην Αρχή εγγράφως, δίνοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

 

11 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων