Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποίησε την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη και πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της σήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων, όπως αυτά καθορίζονται στις Οδηγίες 2000/13/ΕΚ και 2003/89/ΕΚ.

Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς, μεταξύ άλλων, προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Αίρεται η διάκριση που υπήρχε στους υφιστάμενους κανονισμούς αναφορικά με τη σήμανση των τροφίμων που παράγονται ή παρασκευάζονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

2. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων που δε συνάδουν με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/89/ΕΚ, αλλά αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτού, η απόδειξη ότι το τρόφιμο αποτέλεσε αντικείμενο σήμανσης πριν από την 25η Νοεμβρίου 2005 και ότι η εν λόγω σήμανση πληρούσε τους περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικούς) Κανονισμούς του 2002 και 2004.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει σημαντικά στην πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των τροφίμων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

12 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων