Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη νέα της σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2006, αφού υιοθέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, συνέχισε και ολοκλήρωσε τη συζήτησή της.

Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω πρόταση νόμου κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο και συζητήθηκε σε συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006.

Η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη νέα βουλευτική περίοδο και εξετάστηκε από την επιτροπή σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8ης Φεβρουαρίου και 7ης Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί το δελτίο στάθμευσης των ατόμων με αναπηρίες ως ένα μέτρο επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με το δικαίωμά τους για απρόσκοπτη διακίνηση, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα κοινά. Γενικότερα το δελτίο αυτό θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Η υπό εξέταση πρόταση νόμου ρυθμίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης του δελτίου, την αρμόδια αρχή έκδοσης, που είναι η Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων, τους επιτρεπόμενους χώρους προνομιακής στάθμευσης και τις υποχρεώσεις των κατόχων του δελτίου αυτού.

Σημειώνεται ότι η πρόταση νόμου ετοιμάστηκε στη βάση της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με το δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (98/376/ΕΚ) και η υπό εξέταση πρόταση νόμου υιοθετεί το κοινοτικό υπόδειγμα δελτίου στάθμευσης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της Σύστασης αυτής.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων δήλωσαν στην επιτροπή ότι η θέση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ότι η Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων δε θα έπρεπε να είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των δελτίων στάθμευσης αναπήρων και ότι θα έπρεπε η αρμοδιότητα αυτή να υπαχθεί σε άλλη Αρχή και να ρυθμιστεί με άλλο νόμο, είτε με τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο είτε με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο. Οι ίδιοι επισήμαναν ότι η έκδοση του δελτίου στάθμευσης αναπήρων που εισάγεται με την υπό εξέταση πρόταση νόμου συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο και ότι η Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων λόγω υποστελέχωσης δε θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι το δικαίωμα/προνόμιο του δελτίου στάθμευσης αναπήρων θα πρέπει να παρέχεται μόνο στα άτομα με βαριά αναπηρία στα κάτω άκρα και στα τυφλά άτομα, διαφορετικά, αν το δικαίωμα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αναπήρων που αντιμετωπίζουν ηπιότερα προβλήματα αναπηρίας, ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι πολύ μεγάλος και αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα και χρειάζονται αυτές τις διευκολύνεις δε θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι μέχρι σήμερα οι χώροι στάθμευσης αναπήρων δεν είναι νομικά κατοχυρωμένοι, καθώς η παράνομη στάθμευση από μη δικαιούχους σε χώρους στάθμευσης αναπήρων δεν επισύρει οποιαδήποτε ποινή. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κατέθεσε πακέτο κανονισμών που τροποποιούν τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, έτσι ώστε να ποινικοποιηθεί η παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για οχήματα αναπήρων και που φέρουν την ανάλογη σήμανση. Ο ίδιος επισήμανε ότι μέχρι στιγμής ούτε στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο ούτε στους σχετικούς κανονισμούς υπάρχει ερμηνεία του όρου “χώρος στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες” και ανέφερε ότι το κενό αυτό σύντομα θα πληρωθεί, καθότι ετοιμάζεται σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο θα προστεθεί στο νόμο η ερμηνεία του όρου αυτού.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η βασική επιφύλαξη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου έγκειται στο δικαίωμα που θα έχουν οι κάτοχοι του δελτίου στάθμευσης να σταθμεύουν επί μονής ή διπλής κίτρινης γραμμής για χρονική περίοδο μέχρι τρεις ώρες. Όπως ο ίδιος εξήγησε, η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας θα προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα και θα επηρεάζει την οδική ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, τοποθετούμενος στο ίδιο θέμα, ανέφερε ότι η εισαγωγή του υπό συζήτηση δικαιώματος της στάθμευσης σε μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή για τους κατόχους του δελτίου στάθμευσης θα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ίδιων των αναπήρων, αλλά και τη ζωή των άλλων οδηγών.

Οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ επανέλαβαν τις θέσεις τους, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και σε σχετική επιστολή που απέστειλαν στην επιτροπή, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2006, οι οποίες εστιάζονται στα εξής σημεία:

1. Το δελτίο στάθμευσης αναπήρων να εκδίδεται σε άτομα με αναπηρία τα οποία δικαιούνται οικονομική βοήθεια για αγορά αυτοκινήτου δυνάμει του ισχύοντος σχεδίου του Υπουργικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι τη χορηγία αυτή δικαιούνται οι τυφλοί, οι ανάπηροι άνω άκρων και οι ανάπηροι κάτω άκρων, εφόσον έχουν αναπηρία 39% και άνω.

2. Να δικαιούνται δελτίο στάθμευσης αναπήρων και οι γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία, εφόσον τα άτομα αυτά έχουν πρόσθετα προβλήματα κινητικότητας.

3. Οι βαριά ανάπηροι (άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα και τυφλοί) να δικαιούνται να σταθμεύουν σε μονή και σε διπλή κίτρινη γραμμή.

4. Να αυξηθούν οι ειδικοί χώροι στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, καθότι οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης είναι ελάχιστοι (50 χώροι στάθμευσης στη Λευκωσία, 20 στο Στρόβολο, 23 στη Λεμεσό, 19 στην Πάφο).

5. Να γίνει σχετική τροποποίηση, ώστε οι κώδικες πρακτικής να έχουν ισχύ νόμου.

Οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ τόνισαν περαιτέρω ότι, αν η Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων, που είναι η κατά νόμο αρμόδια αρχή, αδυνατεί λόγω υποστελέχωσης να εφαρμόσει την προτεινόμενη με την υπό εξέταση πρόταση νόμου νομοθεσία, η ίδια η ΚΥΣΟΑ θα μπορούσε να αναλάβει τη διαδικασία έκδοσης των δελτίων στάθμευσης αναπήρων.

Στο αρχικό στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε στοιχεία για τον ακριβή αριθμό ατόμων που λαμβάνουν τη χορηγία για αναπηρικό όχημα. Επί του πιο πάνω εγερθέντος ερωτήματος ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι σήμερα είναι εγγεγραμμένα 2 252 αναπηρικά οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων απολαύουν ατέλειας στα τέλη κυκλοφορίας τους.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν έντονα την άποψη ότι η Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η πλέον αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που εισάγει η πρόταση νόμου, καθότι είναι η υπηρεσία που τηρεί ολοκληρωμένο μητρώο αναπήρων και, ως εκ τούτου, δε νοείται η εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής σε άλλη υπηρεσία.

Το κείμενο της πρότασης νόμου στην αρχική του μορφή προέβλεπε τη δημιουργία νέου κώδικα πρακτικής για τη ρύθμιση του δελτίου στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες και προνοούσε ότι μέσα σε έξι μήνες από την ψήφιση του τροποποιητικού νόμου ο κώδικας πρακτικής θα μετατρεπόταν σε κανονισμό. Όπως είναι γνωστό, οι κώδικες πρακτικής δεν έχουν ισχύ νόμου και στερούνται άμεσης ισχύος και δεσμευτικότητας.

Αναφερόμενη στο πιο πάνω σημείο, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, από τη στιγμή που βάσει του νόμου αρμόδιο όργανο να μετατρέπει τους κώδικες πρακτικής σε κανονισμούς είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι νομοτεχνικά απαράδεκτο η Βουλή να μετατρέψει κώδικες πρακτικής σε κανονισμούς και ότι, από τη στιγμή που η επιτροπή θέλει οι διατάξεις για το δελτίο στάθμευσης αναπήρων να έχουν ισχύ νόμου, δε θα πρέπει να περιληφθούν σε κώδικα πρακτικής, αλλά να αποτελέσουν μέρος του νόμου.

Περαιτέρω, το αρχικό κείμενο της πρότασης νόμου προέβλεπε ως επιτρεπόμενους χώρους προνομιακής στάθμευσης, μεταξύ άλλων, και τους δρόμους με μονή και διπλή κίτρινη γραμμή για τρεις ώρες, εκτός από τις κύριες οδικές αρτηρίες, όπου η απαγόρευση θα αναγραφόταν σε ειδική πινακίδα.

Υπό το φως των πιο πάνω και μετά από πολλές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής και αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της ΚΥΣΟΑ, οι νομοτεχνικές παρατηρήσεις/εισηγήσεις του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και οι επιφυλάξεις και ανησυχίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και της αστυνομίας, η επιτροπή προέβη σε εκτεταμένες διορθώσεις και βελτιώσεις του αρχικού κειμένου της πρότασης νόμου.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το κείμενο της πρότασης νόμου στην τελική του μορφή ρυθμίζει το δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες στο νέο άρθρο 7Α του νόμου και ενσωματώνει τις επιμέρους διατάξεις για το δελτίο στάθμευσης αναπήρων σε παράρτημα του βασικού νόμου και όχι σε κώδικα πρακτικής, έτσι ώστε οι διατάξεις αυτές να έχουν ισχύ νόμου.

Επιπλέον, με βάση την υπό εξέταση πρόταση νόμου, αρμόδια αρχή για την έκδοση δελτίου στάθμευσης αναπήρων είναι η Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οριστεί από τον υπουργό με διάταγμά του ως αρμόδια για την έκδοση δελτίου στάθμευσης αναπήρων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το τελικό κείμενο της πρότασης, νόμιμοι δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης είναι:

1. τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα άτομα με αναπηρία που θα δικαιούνταν να λαμβάνουν το υπό αναφορά επίδομα, αν είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο στο σχετικό σχέδιο όριο ηλικίας,

2. τα τυφλά άτομα,

3. τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το εκάστοτε Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και τα άτομα με αναπηρία που θα δικαιούνταν να λαμβάνουν την υπό αναφορά οικονομική βοήθεια, αν είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο στο σχέδιο όριο ηλικίας,

4. τα άτομα με νοητική αναπηρία, νοουμένου ότι τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα κινητικότητας.

Με βάση το τελικό κείμενο της υπό εξέταση πρότασης νόμου, οι χώροι στους οποίους επιτρέπεται η προνομιακή στάθμευση είναι οι ακόλουθοι:

1. Δρόμοι με παρκόμετρα όπου η στάθμευση για τους κατόχους του δελτίου είναι δωρεάν και χωρίς χρονικό όριο.

2. Δρόμοι με μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή για τρεις ώρες, νοουμένου ότι οι δρόμοι αυτοί έχουν προηγουμένως καθοριστεί ως επιτρεπόμενοι χώροι προνομιακής στάθμευσης για αναπήρους από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα προνομιακής στάθμευσης αναγράφεται σε ειδική πινακίδα.

Σημειώνεται επίσης ότι με την υπό εξέταση πρόταση νόμου δημιουργούνται ποινικά αδικήματα που επισύρουν χρηματικές ποινές ή και φυλάκιση για άτομα που χρησιμοποιούν δελτίο στάθμευσης, χωρίς να είναι δικαιούχοι, ή που δε σταθμεύουν στους επιτρεπόμενους χώρους προνομιακής στάθμευσης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τις νομοτεχνικές διορθώσεις και τις αλλαγές ουσίας που κρίθηκαν σκόπιμες, και εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».

12 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων