Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2006 Νόμου του 2005 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και ο διευθυντής του Ταμείου Θήρας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αναδρομική αναβάθμιση, από την 1η Μαΐου 2006, διάφορων θέσεων στο Ταμείο Θήρας.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η αναβάθμιση, από την 1η Μαΐου 2006, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 64.065 και ημερομηνία 13 Ιουλίου 2006, των ακόλουθων θέσεων:

1. Της θέσης Θηροφύλακα από κλίμακα Α2-Α5 σε κλίμακα Α2-Α5-Α7.

2. Της θέσης Ανώτερου Θηροφύλακα από κλίμακα Α7 σε κλίμακα Α8.

3. Της θέσης Λειτουργού από κλίμακα Α8-Α10 σε κλίμακα Α8-Α10-Α11.

4. Της θέσης Ανώτερου Λειτουργού από κλίμακα Α11 σε κλίμακα Α11(ΙΙ).

5. Της θέσης Προϊσταμένου από κλίμακα Α12 σε κλίμακα Α14.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για να καταστεί δυνατή η καταβολή των μισθών αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2006, θα πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση με νόμο του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το 2006. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία, παρά το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας για το 2007, ο οποίος έχει ψηφιστεί σε νόμο, έχει ήδη γίνει ανάλογη ρύθμιση για την αναβάθμιση των πιο πάνω θέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

12 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων