Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποίησε την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Συμβουλίου Φαρμάκων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η διόρθωση σχετικής πρόνοιας του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου που καθορίζει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση στο Συμβούλιο Φαρμάκων για καταχώριση παραδοσιακών φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η διάταξη που προτείνεται να τροποποιηθεί ενσωματώνει μέρος της Οδηγίας 2004/24/ΕΚ, στην οποία είχε γίνει λάθος στη σύνταξη του κειμένου της, με αποτέλεσμα να γίνεται παραπομπή σε διαφορετική υποπαράγραφο από αυτήν που αρχικά αποσκοπείτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε διόρθωση του λάθους του κειμένου της Οδηγίας και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία και η διόρθωση της διάταξης της εθνικής νομοθεσίας με το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, επιτυγχάνεται η ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

12 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων