Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το νομοσχέδιο αυτό σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποίησε στο διάστημα μεταξύ 9ης Ιανουαρίου και μέχρι 29ης Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Επιτροπή Ναυτιλίας), του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου ΣΕΚ, της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλασσίων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου, του Συνδέσμου Ενάλιου Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Παγκύπριου Αθλητικού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών και του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία απέστειλε γραπτώς στην επιτροπή τις απόψεις της επί του θέματος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου, έτσι ώστε αφενός να διαφοροποιηθεί ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του φόρου χωρητικότητας επί κυπριακών πλοίων από δύο εξαμηνιαίες δόσεις που ισχύει σήμερα σε μία δόση, που θα πληρώνεται την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφετέρου να αναθεωρηθούν τα καταβλητέα στη Δημοκρατία τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται στο πρώτο παράρτημα της βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες αυξήσεις δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες των φόρων και τελών σχετικά με την εμπορική ναυτιλία, αλλά επιλεκτικά ορισμένες επιμέρους υπηρεσίες, των οποίων τυχόν αυξήσεις δεν επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού νηολογίου και οι οποίες κρίθηκε σκόπιμο να προταθούν, έτσι ώστε η παροχή των σχετικών υπηρεσιών να μην καθίσταται οικονομικά επιζήμια για το κράτος. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, προτού αυτό κατατεθεί στη Βουλή, τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου ΣΕΚ και της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορών Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ, χωρίς να υπάρξουν οποιεσδήποτε αντιδράσεις ή σχόλια από αυτούς, με μόνη εξαίρεση ορισμένες εισηγήσεις του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου αναφορικά με το ύψος συγκεκριμένων τελών, οι οποίες όμως τελικά υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως το υπουργείο του συμφωνεί με τον προτεινόμενο νόμο, αφού στον καθορισμό των τελών λήφθηκε υπόψη το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας περιορίστηκε στο να αναφέρει πως το θέμα των τελών είναι θέμα πολιτικής και ότι το προτεινόμενο κείμενο είναι ορθό από νομοτεχνικής άποψης.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι φορείς και δη επαγγελματικοί σύνδεσμοι δεν έτυχαν της ανάλογης ενημέρωσης της οποίας έτυχαν οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι και ως εκ τούτου δεν είχαν την ευκαιρία να εκφέρουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων προτεινόμενων τελών που τους αφορούσαν.

Με βάση την πιο πάνω διαπίστωση, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας όπως καλέσουν σε διαβούλευση όλους τους πιο πάνω φορείς, έτσι ώστε να μελετήσουν τις απόψεις τους και να επανέλθουν στην επιτροπή με όσο το δυνατό συναινετικές προτάσεις επί των προτεινόμενων τελών.

Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας πραγματοποίησε τις σχετικές διαβουλεύσεις και με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσε στην επιτροπή ενημέρωσε για το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με τα υπομνήματα αυτά, η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων κατέληξε σε συμφωνία με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και προχώρησαν σε μερική αναθεώρηση των προτεινόμενων τελών, με εξαίρεση τους εκπροσώπους του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος και του Παγκύπριου Αθλητικού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών οι οποίοι εξέθεσαν γραπτώς τις διαφοροποιημένες προτάσεις τους επί των πιο πάνω προτεινόμενων τελών. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου ζήτησε να εξαιρεθούν τα πολυδύναμα αλιευτικά σκάφη από τα τέλη και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας να παραχωρήσει πιστοποιητικό/άδεια χειριστή στους κυβερνήτες των σκαφών αυτών που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει τα τέλη που συμφωνήθηκαν και διαμορφώθηκαν από την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων, με εξαίρεση τα τέλη αρχικής εγγραφής και έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής άλλων μικρών σκαφών και τα τέλη για έκδοση βεβαίωσης, για την οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια, αναφορικά με τα οποία εισηγείται μικρή μείωσή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2007».

 

5 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων