Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001» και για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Aριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Λευτέρης Χριστοφόρου Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε από κοινού τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2006 και 6ης Ιουνίου 2007.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων (ΠΕΠ) για τη ρύθμιση διάφορων θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη οργάνων της ΠΕΠ.

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος του υπό αναφορά νομοσχεδίου ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2001 [Νόμος αριθμός 117(Ι) του 2001] και άλλο μέρος αυτού ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8 Νοεμβρίου 2001 [Νόμος αριθμός 137(Ι) του 2001].

Μετά την ψήφιση των δύο αυτών νόμων παρέμειναν σε εκκρεμότητα μόνο δύο άρθρα του νομοσχεδίου, που αφορούν ειδικότερα τα μέλη της Ένωσης (άρθρο 5) και το εκλογικό σύστημα για την εκλογή της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΕΠ (άρθρο 10).

Όπως είναι επίσης γνωστό, πριν από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2006, με επιστολή του γενικού διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2006, ζητείτο πληροφόρηση κατά πόσο ήταν επιθυμητή η προώθηση της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου από τη νέα Βουλή. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2006, κοινοποίησε την πρόθεσή του να μελετήσει τις εναπομείνασες πρόνοιες του νομοσχεδίου που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω νόμους και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Μαΐου 2002 από το μέλος της επιτροπής βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Σοφοκλή Φυττή και η κατάθεσή της επαναβεβαιώθηκε με επιστολή του, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2006, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ΠΕΠ, ώστε η ιδιότητα μέλους των οργάνων της ΠΕΠ να μην είναι ασυμβίβαστη με ορισμένα αξιώματα ή θέσεις ή με την ύπαρξη οποιασδήποτε συμβατικής σύνδεσης που οποιοδήποτε πρόσωπο έχει με την ΠΕΠ για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή.

Το πλαίσιο για τη μελέτη των πιο πάνω σχεδίων νόμου αποτέλεσε η συζήτηση σχετικού αυτεπάγγελτου θέματος που τιτλοφορείται «Θέματα που αφορούν την ΠΕΠ - Διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη των μελών των επιτροπών της ΠΕΠ». Το υπό αναφορά θέμα ενεγράφη με απόφαση της επιτροπής στις 5 Ιουνίου 2002, επανεγγράφη με απόφαση της επιτροπής στις 12 Ιουλίου 2006 και εξετάστηκε αυτεπάγγελτα με απόφαση της επιτροπής μαζί με τα πιο πάνω σχέδια νόμου.

Στα πλαίσια της μελέτης των πιο πάνω θεμάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο τέως Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου και ο νυν Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), του σωματείου “Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία”, του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”, της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων και της Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Κύπρου.

Εισάγοντας τα πιο πάνω θέματα ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Αριστοφάνης Γεωργίου, αφού αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη διεξαγωγής εκλογών για τον προσφυγικό κόσμο και στη δυνατότητα αυτές να διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη σχολικών εφοριών το Δεκέμβριο του 2006, σημείωσε ότι η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΠ υπέβαλε κάποιες εισηγήσεις/προτάσεις, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικός ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων βασικός νόμος με στόχο να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών σωμάτων της ΠΕΠ.

Ο τέως Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής πως σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία η Προσωρινή Επιτροπή της Ένωσης προβαίνει σε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην προετοιμασία της ομαλής διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για ανάδειξη των μελών της ΠΕΠ. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ΠΕΠ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών και στα πλαίσια αυτά διεφάνη ότι χρειάζεται δραστική απλοποίηση ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμος και ειδικότερα απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και επίλυση των τεχνικών δυσκολιών και προβλημάτων. Αναφέρθηκε επίσης ειδικότερα στον αριθμό των μελών των τοπικών επιτροπών, στον κατάλογο των κυβερνητικών οικισμών και στην επεξεργασία του εκλογικού καταλόγου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και το κύρος της εκλογής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των προσφύγων.

Κατά τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων ο πρόεδρος της ΠΕΠ, τονίζοντας το γεγονός της εθελοντικής προσφοράς των μελών της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΕΠ, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η ΠΕΠ διαχρονικά τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε επεξεργασία του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμου και έχει καταθέσει στη Βουλή τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του υπό αναφορά βασικού νόμου, οι οποίες συνοπτικά αφορούν βασικά τα ακόλουθα:

1. Την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης.

2. Τον τρόπο εκλογής και τον αριθμό των μελών των τοπικών επιτροπών.

3. Τον τρόπο εκλογής και την κατανομή των μελών των επαρχιακών επιτροπών.

4. Τον καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης του παγκύπριου συνεδρίου και των επαρχιακών συνεδρίων.

5. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις επιτροπές της Ένωσης.

6. Τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών στην ΠΕΠ.

Οι εκπρόσωποι του σωματείου “Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία”, του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”, της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων και της Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Κύπρου, αφού αναφέρθηκαν στη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής των εκλογών αυτών για τους πρόσφυγες, επικεντρώθηκαν ο καθένας ξεχωριστά σε ορισμένες επιμέρους πτυχές της νομοθεσίας που διέπει την ΠΕΠ, οι οποίες επιγραμματικά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Αποκομματικοποίηση του τρόπου υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών.

2. Πρόνοια για ξεχωριστή εκλογή Επαρχιακής Επιτροπής Κερύνειας.

3. Αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας και του δικαιώματος ψήφου στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες.

4. Άρση του αποκλεισμού των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών από τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ιδιότητα του μέλους των οργάνων της ΠΕΠ.

Στο αρχικό στάδιο της συζήτησης που διεξήχθη μεταξύ των μελών της επιτροπής και των προσκεκλημένων επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οι πρόσφυγες δικαιούνται να έχουν οργανωμένη τοπική και επαρχιακή επιτροπή που να εκπληρώνει τους σκοπούς του νόμου.

2. Υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή των εισηγήσεων ή/και προτάσεων εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΕΠ.

3. Βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα το μεγάλο κεφάλαιο της μητρογονίας και ο ενδεχόμενος αποκλεισμός από τις εκλογές των παιδιών από μητέρες πρόσφυγες θα προκαλέσει αντιδράσεις.

4. Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους των οργάνων της ΠΕΠ για ορισμένα πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα ή θέσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της επί της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει την ΠΕΠ, μελετώντας παράλληλα και κατ’ άρθρον τις προτάσεις της ΠΕΠ για τροποποίηση του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων βασικού νόμου με στόχο τη διαμόρφωση του τελικού νομικού πλαισίου που θα διέπει τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών και με απώτερο σκοπό τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών αμέσως μετά την έγκριση των τροπολογιών αυτών.

Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης επί των προτάσεων της ΠΕΠ κατατέθηκε σχετική γνωμάτευση από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με το αν η Βουλή μπορεί να τροποποιήσει τον περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε πρόσωπα των οποίων η μητέρα είναι πρόσφυγας να θεωρούνται κι αυτά πρόσφυγες και να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται σε εκλογές για την ανάδειξη μελών των επιτροπών της ΠΕΠ. Η γραπτή απάντηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2006, καθώς και οι προφορικές διευκρινίσεις που δόθηκαν στην επιτροπή για το πιο πάνω ερώτημα ήταν αρνητικές, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται δαπάνες με βάση το άρθρο 80.2 του συντάγματος στον κρατικό προϋπολογισμό λόγω αυξημένου μεταξύ άλλων διοικητικού κόστους για την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων, όπως ήταν άλλωστε και η θέση εκπροσώπων του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από το έτος 2000.

Στα πλαίσια της κατ’ άρθρον συζήτησης των σχεδίων νόμου εκφράστηκε προβληματισμός αναφορικά με το ευρύτερο θέμα της μητρογονίας και ειδικότερα κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να εφαρμόσει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης στο θέμα αυτό, δεδομένης και της πρόσφατης τροποποίησης του συντάγματος και της συνεπαγόμενης υπερίσχυσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου, προβληματισμός και ερώτημα το οποίο μέχρι σήμερα δεν απαντήθηκε. Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη συμπερίληψη στον εκλογικό κατάλογο και των παιδιών από μητέρες πρόσφυγες, δικαιολογώντας τη θέση τους από το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει δυσκολίες στην ετοιμασία των εκλογικών καταλόγων.

Τα πιο πάνω θέματα συζητήθηκαν ξανά και με το νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στα πλαίσια δύο συναντήσεων της επιτροπής μαζί του (στις 25 Οκτωβρίου 2006 και στις 28 Φεβρουαρίου 2007) για ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με τη γενικότερη προσφυγική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη του συνάντηση με την επιτροπή δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου του θα ήταν σε θέση να διεξάγουν τις εκλογές περί τα τέλη Μαρτίου 2007, γιατί η προετοιμασία των εκλογών της ΠΕΠ εξαρτάται από το ποιες αλλαγές/τροποποιήσεις θα αποφασιστεί τελικά να επέλθουν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Όσον αφορά το ζήτημα των προσφύγων εκ μητρογονίας, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι διαχρονικά από το 1974 όλες οι κυβερνήσεις και η Βουλή των Αντιπροσώπων για πολιτικούς λόγους έκριναν ότι δε θα έπρεπε να γίνει αυτή η τροποποίηση. Ο ίδιος αναφέρθηκε όχι μόνο στις εκλογές της ΠΕΠ, αλλά και στις εκλογές για τις κατεχόμενες κοινότητες και δήλωσε πως θα υπάρξουν δυσκολίες από τυχόν τροποποίηση του νόμου για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής των εκλογών. Αναγνωρίζοντας ο ίδιος τη δυσμενή διάκριση που γίνεται σε βάρος των εκ μητρογονίας προσφύγων, διαβεβαίωσε ότι θα είναι έτοιμος, με την ολοκλήρωση των εκλογών της ΠΕΠ, να συζητήσει με τη Βουλή σε βάθος αυτό το θέμα και στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος να υπάρξει κατάληξη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησής του με την επιτροπή και σε σχετική ερώτηση των μελών της επιτροπής αν συμφωνεί η κυβέρνηση να δοθεί δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της ΠΕΠ και στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό είναι καθαρά πολιτικό και επισήμανε πως τυχόν υιοθέτηση του πιο πάνω δικαιώματος συνεπάγεται ανάλογη αντιμετώπιση των επηρεαζομένων και στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις, αφού θα ήταν οξύμωρο σε μια εκλογική αναμέτρηση να θεωρείται κάποιος πρόσφυγας και σε άλλη όχι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφοροποίηση στα δεδομένα αυτά αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις βουλευτικές εκλογές, με διαφοροποίηση των εδρών κατά εκλογική περιφέρεια προς όφελος των κατεχόμενων/ημικατεχόμενων περιφερειών.

Περαιτέρω, όσον αφορά την εισήγηση για τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να θεωρούνται πρόσφυγες και οι εκ μητρογονίας και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εκ πατρογονίας, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε στην επιτροπή πως η κυβέρνηση μελετά το θέμα έκδοσης προσφυγικής ταυτότητας σε όλους τους εκ καταγωγής πρόσφυγες. Οι εκ πατρογονίας πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχουν δύο ταυτότητες, ώστε να εξακολουθήσουν να τυγχάνουν των ίδιων ωφελημάτων που τυγχάνουν και σήμερα.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ στο στάδιο αυτό της συζήτησης που διεξήχθη με τον Υπουργό Εσωτερικών ανέφερε πως αίτημα της ΠΕΠ είναι να διεξαχθούν οι εκλογές, ανεξάρτητα αν θα δοθεί δικαίωμα ψήφου στις εκλογές αυτές και στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες.

Εκτενής συζήτηση διεξήχθη μεταξύ των μελών της επιτροπής σε σχέση με την εισήγηση για τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε να θεωρούνται πρόσφυγες όλα τα πρόσωπα που έχουν ένα γονιό πρόσφυγα, και σε σχέση με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους οργανισμών δημόσιου δικαίου, τα μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, τα πρόσωπα που κατέχουν ιερατικό αξίωμα και τους έμμισθους υπαλλήλους της ΠΕΠ.

Ειδικότερα, όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εκφράστηκαν οι ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εξέφρασαν τη διαφωνία τους αναφορικά με το να δικαιούνται να εκλέγονται στα όργανα της ΠΕΠ οι δημόσιοι υπάλληλοι με μισθοδοτική κλίμακα Α13 και άνω, οι δημοτικοί υπάλληλοι με μισθοδοτική κλίμακα αντίστοιχη της Α13 και άνω και οι υπάλληλοι οργανισμών δημόσιου δικαίου με μισθοδοτική κλίμακα Α13 και άνω. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής εισηγούνται όπως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ισχύει για όλους τους υπαλλήλους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγήθηκαν όπως τα μέλη της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων αποκλειστούν από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εισήγηση με την οποία διαφώνησαν τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

Όσον αφορά τους έμμισθους υπαλλήλους της ΠΕΠ, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος συμφωνούν πως αυτοί δύνανται να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος διαφώνησαν με την πιο πάνω θέση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού εξασφάλισε τη συγκατάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με επιμέρους πρόνοιες των υπό αναφορά σχεδίων νόμων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διαμορφώσει το υπό αναφορά νομοσχέδιο με βάση τις πιο κάτω θέσεις της:

1. Τον καθορισμό των μελών της ΠΕΠ, ώστε μέλη της να δύνανται να είναι όλοι οι πρόσφυγες που κατέχουν προσφυγική ταυτότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

2. Τον τρόπο εκλογής των μελών των τοπικών επιτροπών, τα οποία θα εκλέγονται από τους πρόσφυγες με βάση τον τόπο διαμονής τους και ανεξάρτητα από τον τόπο εκτοπισμού τους.

3. Τον τρόπο εκλογής των μελών των επαρχιακών επιτροπών, τα οποία θα εκλέγονται από τους πρόσφυγες με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους και με βάση τον τόπο διαμονής τους.

                    4. Τον καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης του παγκύπριου συνεδρίου.

                    5. Το σύστημα εκλογής της εκτελεστικής γραμματείας.

                    6. Τον καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης των επαρχιακών συνεδρίων.

                    7. Τον αριθμό των μελών που θα εκλέγονται στις τοπικές επιτροπές.

                    8. Τον πίνακα κατανομής των μελών των επαρχιακών επιτροπών ανά επαρχία.

9. Την παροχή δυνατότητας διεκδίκησης θέσης οργάνου της ΠΕΠ και ανάληψης του αξιώματος αυτού, εφόσον προηγηθεί παραίτησή του από το αξίωμα ή τη θέση ή απαλλαγή από συμβατικές υποχρεώσεις ή οφειλές, σε υπουργό, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήμαρχο, δικαστή δικαστηρίου της Δημοκρατίας, σε πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση με την Ένωση για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε δημόσιο υπάλληλο που συμμετέχει σε επιτροπές υπηρεσιών ή/και τμημάτων που ασχολούνται με προσφυγικά θέματα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από την επιτροπή, αφού αυτή έλαβε υπόψη τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση σε νόμο μόνο του νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και αφού ενσωματωθούν σε αυτό οι πιο πάνω κατά πλειοψηφία θέσεις της επιτροπής.

Περαιτέρω, η επιτροπή σημειώνει ότι στις 20 Ιουλίου 2007 λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Επιτροπής της ΠΕΠ, η οποία πρέπει να ανανεωθεί μέχρι την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων της ΠΕΠ. Παράλληλα, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών το συντομότερο δυνατό και εισηγείται τη διεξαγωγή τους την πρώτη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου 2007.

 

 

7 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων