Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πάμπης Κυρίτσης
Σωτήρης Σαμψών Σταύρος Ευαγόρου
Ελένη Θεοχάρους Ανδρέας Αγγελίδης
Άντρος Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και στις 2 Μαΐου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, των διμερών συμφωνιών που συνάφθηκαν μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και πέντε χωρών που συμμετέχουν στην αποστολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, υπό την ονομασία “United Nations Interim Force in Lebanon” (στο εξής UNIFIL) .

Ειδικότερα, με τα υπό αναφορά νομοσχέδια σκοπείται η κύρωση των συμφωνιών που έγιναν μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας, της κυβέρνησης της Σουηδίας, της κυβέρνησης του Βασιλείου της Νορβηγίας και της κυβέρνησης του Βασιλείου της Ολλανδίας, αντίστοιχα, και οι οποίες διαλαμβάνουν τους όρους και τις διευθετήσεις που αφορούν την είσοδο και παρουσία στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στρατιωτικού και άλλου προσωπικού των προαναφερόμενων χωρών, καθώς και την είσοδο και χρήση του εδάφους της Δημοκρατίας από πλοία και αεροσκάφη των πιο πάνω χωρών, στα πλαίσια της αποστολής της UNIFIL.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η διαπραγμάτευση και συνομολόγηση των συμφωνιών αυτών βασίζεται και βρίσκεται εντός των πλαισίων της εντολής που δίδεται με το Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2006, με το οποίο αποφασίστηκε η ενίσχυση της UNIFIL με μέχρι 15 000 άνδρες.

Ο ίδιος επισήμανε στα μέλη της επιτροπής ότι και οι πέντε συμφωνίες είναι πανομοιότυπες ως προς τους όρους και τις διευθετήσεις όσον αφορά την παρουσία στρατιωτικού και άλλου προσωπικού και πλοίων ή αεροσκαφών των χωρών αυτών και απλώς αλλάζει η ονομασία της συμβαλλόμενης κάθε φορά χώρας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι στρατεύματα και κυρίως πλοία των συμβαλλόμενων χωρών βρίσκονται ήδη στην Κύπρο από τον Οκτώβριο του 2006. Ενδεικτικά δήλωσε ότι η Γερμανία, η οποία ασκεί τη διοίκηση του ναυτικού σκέλους της UNIFIL, συμμετέχει με οκτώ πλοία (φρεγάτες), τα οποία διαθέτουν μεγάλα πληρώματα, που αριθμούν συνολικά γύρω στα 1 200 άτομα.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε στα μέλη της επιτροπής ότι η συμφωνία με τη Γερμανία καταρτίστηκε μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Λευκωσία και του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι υπόλοιπες συμφωνίες καταρτίστηκαν με ρηματικές διακοινώσεις που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των αντίστοιχων πρεσβειών των χωρών αυτών και του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια δεν έχουν την “κλασική μορφή” κυρωτικού νομοσχεδίου, διότι δεν αναφέρονται σε συμφωνίες που είναι διατυπωμένες σε ένα κλασικό κείμενο συμφωνίας υπογεγραμμένο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αλλά αφορούν διμερείς συμφωνίες που προκύπτουν μέσα από την ανταλλαγή επιστολών ή ρηματικών διακοινώσεων και διευκρίνισε ότι από το 1960 μέχρι σήμερα υπήρξε μόνο μία ακόμη παρόμοια περίπτωση νομοσχεδίου, που κύρωνε συμφωνία μέσω ανταλλαγής επιστολών και αφορούσε την UNFICYP. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια ανέφερε ότι νομοτεχνικά επιλέχθηκε ο πιο κατάλληλος, υπό τις περιστάσεις, τρόπος για τη διατύπωση των νομοσχεδίων αυτών.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης επί των νομοσχεδίων, ο πρόεδρος της επιτροπής αναφέρθηκε στα λιμενικά ή άλλα τέλη ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλοία των αντισυμβαλλόμενων χωρών και παρατήρησε ότι οι υπό εξέταση συμφωνίες δεν περιέχουν ρητό όρο που να επιβάλλει στις χώρες αυτές την καταβολή τους. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σχετικά, δήλωσε ότι εξυπακούεται ότι οι χώρες των οποίων τα πλοία κάνουν χρήση υπηρεσιών ή διευκολύνσεων της Δημοκρατίας υποχρεούνται να καταβάλλουν τα σχετικά τέλη. Σημειώνεται ότι ο ίδιος εκπρόσωπος, με μεταγενέστερη επιστολή του, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2007, επιβεβαιώνει ότι, ύστερα από σχετική επικοινωνία που είχε με τον αρχιλογιστή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, οι χώρες αυτές καταβάλλουν κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα τα εν λόγω τέλη.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Άντρος Κυπριανού εξέφρασε τις ανησυχίες του για το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης στρατευμάτων των χωρών αυτών στο έδαφος της Δημοκρατίας και για το αν έχουν τεθεί επαρκείς περιορισμοί και όρια στη διακίνησή τους, καθώς και για το δικαίωμα που δίδεται στις χώρες αυτές να εγκαθιστούν δορυφορικά συστήματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως μέσα κατασκοπίας για άλλους σκοπούς. Τέλος, ο ίδιος βουλευτής αναρωτήθηκε κατά πόσο είναι αναγκαία πλέον η ύπαρξη στρατού της Ειρηνευτική Δύναμης, δεδομένου ότι έχουν παύσει οι εχθροπραξίες.

Αναφορικά με την ανάγκη ύπαρξης στρατευμάτων της UNIFIL στην περιοχή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι, παρά την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή, είναι αναγκαίες τόσο η παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης όσο και οι περιπολίες των πλοίων της στην περιοχή για αποτροπή της διεξαγωγής λαθρεμπορίου όπλων.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα που τέθηκε από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, κατά την πρώτη της συνεδρία, απέστειλε το κείμενο της πρότασης που υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και το κείμενο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνονται οι υπό αναφορά συμφωνίες, προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη της επιτροπής στην περαιτέρω μελέτη και διαμόρφωση της τελικής τους θέσης επί των νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων, ταυτόχρονα όμως διατυπώνουν κάποιες ανησυχίες τους, αφού, στα πλαίσια των διευθετήσεων για την παρουσία δυνάμεων του στρατού των υπό αναφορά χωρών στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι στρατιωτικές αυτές δυνάμεις της UNIFIL θα εγκαθιστούν δορυφορικά συστήματα και ολοκληρωμένους μηχανισμούς παρακολούθησης, καθώς και τηλεφωνικά, τηλεγραφικά συστήματα, φαξ ή άλλο απαραίτητο εξοπλισμό, προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τα αντίστοιχα δίκτυα των χωρών τους, γεγονός για το οποίο δε δόθηκαν οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις που να αποκλείουν παρακολουθήσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων γειτονικών χωρών, εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιπρόσθετα, η παρουσία σημαντικού αριθμού στρατευμάτων και εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνατόν να δημιουργήσει αίσθημα περαιτέρω στρατιωτικοποίησης του νησιού και να επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

5 Ιουνίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων