Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το θέμα που τιτλοφορείται «Η πρόοδος της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας στο πλαίσιο της απόφασης της Βαρκελώνης και η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας προς υλοποίηση αυτής της πολιτικής»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Τάσος Μητσόπουλος Δημήτρης Συλλούρης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε αυτεπάγγελτα το υπό αναφορά θέμα, μετά από πρόταση των μελών της Τάσου Μητσόπουλου, Χρήστου Στυλιανίδη και Κυριάκου Χατζηγιάννη. Στη συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2007, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Εισάγοντας το υπό συζήτηση θέμα, οι πιο πάνω εισηγητές αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη σημασία που έχει για την Κύπρο η προοπτική της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, η οποία είναι πολυδιάστατη, γι’ αυτό και η αξιοποίησή της χρήζει περαιτέρω προβληματισμού. Όπως ειδικότερα τόνισαν, η Κύπρος μέσα από τον ευρωμεσογειακό θεσμό έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και προοπτικής στην περιοχή. Επισήμαναν επίσης τη σημασία που προσδίδει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στην Ευρωμεσογειακή Συνεργασία παρέχοντας μέσω του MEDA, που είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εφαρμογή της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, μέρος του προϋπολογισμού της, που ανέρχεται στα 14 δις ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους πιο πάνω εισηγητές, τον τελευταίο καιρό, παρά τις πρωτοβουλίες ορισμένων μεσογειακών χωρών σε κάποιους τομείς της συνεργασίας αυτής, παρατηρείται μια στασιμότητα και το θέμα της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου στη Μεσόγειο, που αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το 2010, παρουσιάζει χαλάρωση και εμφανίζεται αποσυνδεδεμένο από τους άλλους πυλώνες της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Τέλος, τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας δομών, καθώς και την ανάγκη για κατάλληλο προγραμματισμό και προετοιμασία σχεδίων τόσο για την αξιοποίηση των προοπτικών όσο και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν για την Κύπρο μέσα από την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία.

Στη συνέχεια ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων μεταξύ των μελών της επιτροπής και των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας στα πλαίσια της οποίας εθίγησαν όλες οι πτυχές της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, καθώς και η κοινοβουλευτική της διάσταση, που εκφράζεται με τη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν επίσης την ευκαιρία να υποβάλουν αριθμό ερωτήσεων προς τους αρμοδίους για το υπό συζήτηση θέμα, αλλά και για συναφή θέματα, διευρύνοντας έτσι τη συζήτηση. Ειδικότερα, τα ερωτήματα των μελών αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την πιθανή χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το MEDA, την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ανάπτυξη της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου, καθώς και την προώθηση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι συγκεκριμένα υπουργεία ασχολούνται το καθένα ξεχωριστά με διάφορες πτυχές της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα των δικών τους αρμοδιοτήτων. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει ένα όργανο ή υπηρεσία της Δημοκρατίας που να ασχολείται εξ ολοκλήρου με την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ενημέρωσαν σχετικά τα μέλη της επιτροπής τόσο για τις αρμοδιότητες του κάθε υπουργείου ξεχωριστά σε σχέση με την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία όσο και για τα θέματα που εγέρθηκαν από τα μέλη της επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σημείωσε ότι, παρ’ όλο που η Κύπρος δε δικαιούται οποιαδήποτε χρηματοδότηση μέσω του MEDA, θα μπορούσε να επωφεληθεί μέσω του κονδυλίου του εν λόγω μέσου που αφορά τις πολυμερείς σχέσεις και αποτελεί το 15% του προϋπολογισμού του. Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για την αναμενόμενη κατάργηση του MEDA, το οποίο θα ενταχθεί, μετά το τέλος του 2007, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ).

Ενημερώνοντας την επιτροπή για την ΕΠΓ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ειδικότερα ότι αυτή δημιουργήθηκε το 2004 και σε αυτή συμμετέχουν δεκαέξι χώρες οι οποίες γειτνιάζουν με την ΕΕ, το Ισραήλ, η Αλγερία, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Συρία, η Αρμενία, ο Λίβανος, η Γεωργία, η Λευκορωσία, η Λιβύη, το Μαρόκο, η Τυνησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Βασικός στόχος της ΕΠΓ είναι η ενίσχυση τη οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας, καθώς και η δημοκρατική βελτίωση της διακυβέρνησης των γειτονικών με την ΕΕ χωρών. Ο κύριος άξονας στον οποίο στηρίζεται η προώθηση των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων είναι τα Σχέδια Δράσης (Action Plans), τα οποία καθορίζονται από την ΕΕ και γίνονται αποδεκτά από τις χώρες που συμμετέχουν στην ΕΠΓ. Σύμφωνα με τον εν λόγω εκπρόσωπο, η Κύπρος στηρίζει την ΕΠΓ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νότιά της περιοχή, δηλαδή τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ΕΠΓ και ότι το υπουργείο του τάσσεται υπέρ της επέκτασης της ΕΠΓ προς την Κεντρική Ασία και τη Μαύρη Θάλασσα, κάτι το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στην Κύπρο, μέσω των Σχεδίων Δράσης, να ομαλοποιήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις τουρκόφωνες Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε πρόσθετα τα μέλη της επιτροπής για τις διασκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο των Εθνικών Δικτύων του Ιδρύματος “Anna Lindh” (κέντρο που δημιουργήθηκε στην Αλεξάνδρεια στο πλαίσιο του Διαλόγου των Πολιτισμών), η Κυπριακή Δημοκρατία φιλοξένησε στη Λευκωσία, από τις 19 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2007, το πρόγραμμα “Training Course on Cultural Conflicts Resolution and on Project Development for Youth Workers and Teachers”, στο οποίο παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από την Τουρκία. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του εν λόγω υπουργείου σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε να φιλοξενήσει στις 13 και 14 Μαΐου του 2007 την Υπουργική Διάσκεψη “Euromed ECOFIN/FEMIP”, ενώ εξέφρασε και την πρόθεσή της να φιλοξενήσει την επόμενη Υπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007.

Για το θέμα της λαθρομετανάστευσης τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν σχετικά από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο εν λόγω εκπρόσωπος αναφέρθηκε επιγραμματικά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου με τη λαθρομετανάστευση και τις πιέσεις που δέχεται από τη Βόρεια Αφρική, από όπου μετανάστες, διερχόμενοι από την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και την Ελλάδα, μεταβαίνουν στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι η ΕΕ με πρωτοβουλία της διοργάνωσε διάσκεψη στη Λιβύη για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και ο ίδιος ο Επίτροπος για Θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή για μια προσωπική αποτίμηση του προβλήματος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου, η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, θα ήταν ο ιδανικός χώρος για τη δημιουργία Γραφείου FRONTEX (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε περίπτωση που δεν ενδιαφερθεί η Ελλάδα για την έδρα του γραφείου αυτού.

Αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να οργανώσει περιφερειακό σεμινάριο για την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών, ώστε με αυτό τον τρόπο να αναδειχθεί η στρατηγική θέση της χώρας μας.

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το θέμα της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, ιδίως όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα. Σύμφωνα με τον εν λόγω εκπρόσωπο, με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ το άνοιγμα της αγοράς είναι πλέον γεγονός. Στόχος τώρα είναι η εντατικοποίηση της προσπάθειας για το άνοιγμα της αγοράς και στη Μεσόγειο. Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση γεωργικών προϊόντων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου, στόχος είναι και η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών, κάτι που θεωρείται πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Απαντώντας σε ερώτηση μέλους της επιτροπής για τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην Κύπρο όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σημείωσε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα από την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία στον τομέα αυτό, γιατί είναι νησί και υπάρχουν τεχνικά εμπόδια για τυχόν δικτυακή σύνδεσή της. Επίσης, ενημερωτικά ανέφερε ότι η επόμενη Υπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια θα διοργανωθεί στην Κύπρο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2007.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενημερώνοντας τα μέλη της επιτροπής για το ρόλο του υπουργείου της σε ό,τι αφορά την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, ανέφερε ότι, λόγω του ότι η Κύπρος είναι μεσογειακή χώρα, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, δεδομένου του γεγονότος ότι και αυτές παράγουν παρόμοια, αν όχι τα ίδια, προϊόντα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με την πολιτική και τις ενέργειες της κυβέρνησης για την υλοποίηση της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, εισηγείται τα ακόλουθα:

1. Η εκτελεστική εξουσία να προβεί σε έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό, με στόχο να αξιοποιήσει τις προοπτικές που προσφέρονται για την Κύπρο μέσα από τη συνεργασία αυτή, αλλά και να εξαλείψει ή να απαμβλύνει οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα για την Κύπρο η ανάπτυξη της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου.

2. Η κυβέρνηση, έχοντας κατά νουν τα πιο πάνω, να αξιοποιήσει τόσο τη γεωγραφική όσο και την πολιτική θέση της Κύπρου στην περιοχή, για να αναλάβει η ίδια ένα ρόλο συμβουλευτικό, αλλά και καθοδηγητικό σε σχέση με την προώθηση των αρχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της ειρήνης στην περιοχή, την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, την προώθηση της προγραμματισμένης και ισοζυγισμένης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με σεβασμό στις αρχές της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

3. Η εκτελεστική εξουσία να κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό, ώστε να υιοθετηθεί η σωστή πολιτική που θα επιτρέψει την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών από την Κύπρο στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής. Παράλληλα, να επιδιωχθεί η πρόληψη ή απάμβλυνση των οποιωνδήποτε για τις εξαγωγές μας επιπτώσεων από τα ανταγωνιστικά προϊόντα των γειτονικών χωρών.

4. Να αξιοποιηθούν στο έπακρο οποιεσδήποτε δυνατότητες προσφέρονται για άντληση κονδυλίων για συγχρηματοδότηση σχεδίων και έργων με τις χώρες που συμμετέχουν στη συνεργασία αυτή.

5. Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η προώθηση της πολιτιστικής πτυχής της συνεργασίας, στην οποία η Κύπρος, με τον πλούτο και την παράδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει, μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, αλλά και να αναδειχθεί ως σημαντικός συντελεστής σε μια τέτοια προσπάθεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θεωρεί ότι για την υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων απαιτείται ορθός προγραμματισμός από την κυβέρνηση, αλλά και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σε διάφορα υπουργεία. Παράλληλα, η επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την επί τακτικής βάσεως ενημέρωση της Βουλής για τις ενέργειες και την πολιτική της κυβέρνησης, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και αλληλοστήριξη μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής. Η επιτροπή θεωρεί επίσης επιβεβλημένο το συντονισμό, ώστε η Βουλή να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας, αφού μέλη της Βουλής συμμετέχουν στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

Ολοκληρώνοντας την εξέταση του θέματος, η επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να παρακολουθεί το όλο θέμα και να εξουσιοδοτήσει επίσης τον πρόεδρό της να πραγματοποιήσει ειδική ημερίδα στην οποία θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι από πλευράς κυβέρνησης και Βουλής, αλλά και οι ευρωβουλευτές της Κύπρου, για να συζητήσουν τρόπους καλύτερου χειρισμού του όλου θέματος.

 

 

 

29 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων