Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Τροποποίησης των περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικών) Νόμων του 2003 και 2004 και Κύρωσης του Τρίτου Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συνθήκης Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης, προεδρεύων
Σωτήρης Σαμψών Τάσος Μητσόπουλος
Πάμπης Κυρίτσης Χρήστος Στυλιανίδης
Σταύρος Ευαγόρου Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ανδρέας Αγγελίδης Φειδίας Σαρίκας
Δημήτρης Συλλούρης
Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κοινή τους συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Τρίτου Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου και άλλων εννέα χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ενσωματωθεί σ’ αυτόν το υπό αναφορά πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η διόρθωση αφορά γλωσσικά λάθη και αναφορές στη λεττονική και εσθονική γλώσσα και κατά συνέπεια η τροποποίηση αυτή αφορά αποκλειστικά τη Λεττονία και την Εσθονία, οι οποίες έχουν ήδη υιοθετήσει τις προτεινόμενες διορθώσεις. Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες επιβαρύνσεις ή επιπτώσεις από την υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του υπό αναφορά πρωτοκόλλου.

 

 

29 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων