Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς ο που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας - Θέσεις Τεχνικού Χημείου και Δειγματολήπτη (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Σωκράτης Χάσικος Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 23 (2) του περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Χημείου και τη θέση Δειγματολήπτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις είναι αναγκαία, ώστε αυτά να συνάδουν προς τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 8) του 2002, δυνάμει του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία για την αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου. Ειδικότερα, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Χημείου διαφοροποιείται η μισθολογική κλίμακα από τις συνδυασμένες κλίμακες Α4-Α7 στις συνδυασμένες κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8 (επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση). Παράλληλα, λόγω της αναβάθμισης της μισθολογικής κλίμακας διαφοροποιούνται τα απαιτούμενα προσόντα για πρόσληψη στη θέση αυτή. Συγκεκριμένα, καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν η κατοχή διπλώματος Τεχνολόγου Χημικού Εργαστηρίου ή Τεχνολόγου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου εκπαίδευσης, αντί διετούς ή τριετούς κύκλου εκπαίδευσης, όπως διαζευκτικά καθορίζεται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δειγματολήπτη, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), είναι αναγκαίος λόγω της ενοποίησης των θέσεων Δειγματολήπτη (Κλ. Α2 και Α5) και Δειγματολήπτη/Τυροκόμου (Κλ. Α2, Α5 και Α7).

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί παραπέμφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ως την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή. Ωστόσο, η εν λόγω επιτροπή, λόγω της συζήτησης που υπήρξε στο στάδιο της μελέτης τους καθόσον αφορά το απαιτούμενο προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, έκρινε σκόπιμη την περαιτέρω εξέτασή τους και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ότι, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία χρόνια, όπου στα σχέδια υπηρεσίας απαιτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως τέτοια καθορίζεται μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η αγγλική ή η γαλλική ή η γερμανική, και εκτιμάται ότι οι γλώσσες αυτές θα εξυπηρετήσουν και τις ανάγκες του οργανισμού αυτού.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη διόρθωσης της σημείωσης στο τέλος των απαιτούμενων προσόντων του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δειγματολήπτη, η οποία προβλέπει την υποβολή των υποψηφίων σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, αφού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Συνεπώς, η εν λόγω σημείωση θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ανάλογα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση της σημείωσης στο τέλος του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δειγματολήπτη και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό τους, εισηγείται κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως τελικά έχουν διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων