Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου και στις 14 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία και Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του ΚΕΝΘΕΑ.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου με την αντικατάσταση σε αυτόν των προνοιών του στις οποίες γίνεται αναφορά στον περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο, ο οποίος καταργήθηκε με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο του 2004, ώστε να γίνεται αναφορά σε αυτόν, καθώς και στην αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για κατανάλωση ποτού από την ηλικία των δεκαεπτά χρονών, που ισχύει σήμερα, στην ηλικία των δεκαοκτώ χρονών.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, ώστε να αυξηθούν τα ισχύοντα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου, Χρήστο Στυλιανίδη και Νίκο Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, ώστε αφενός μεν να διευρυνθούν οι περιπτώσεις ανάκλησης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και τα προβλεπόμενα στο νόμο απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο κάτοχος της εν λόγω άδειας, αφετέρου δε να εισαχθούν αυστηρότερες ποινές για τα προβλεπόμενα στο βασικό νόμο αδικήματα.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου, Χρήστο Στυλιανίδη και Νίκο Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι περιπτώσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας κέντρου αναψυχής και στις περιπτώσεις συστηματικής και συχνής παράβασης των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας ή των όρων της άδειας λειτουργίας του, καθώς και λόγω καταδίκης προσώπου που λειτουργεί κέντρο αναψυχής για αδικήματα κατά των ηθών, της περιουσίας και της χρήσης ή εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Επιπρόσθετα, γίνεται εισήγηση να προστεθεί πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία να καθορίζεται η ηλικία των δεκαεπτά χρονών ως η επιτρεπόμενη ηλικία για είσοδο προσώπων στα μουσικοχορευτικά κέντρα, στις δισκοθήκες, στα καμπαρέ, στα ορθάδικα και στα νυκτερινά κλαμπ.

Σημειώνεται ότι, ενώ εκκρεμούσε στη Βουλή η μελέτη των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, που κατατέθηκαν αρχικά το 2002, των οποίων η κατάθεση επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τα εν λόγω νομοσχέδια και, επειδή οι πρόνοιες του πρώτου είναι σχετικές με τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εξετάσει μαζί όλα τα υπό αναφορά νομοθετήματα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η τροποποίηση του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία μετά την κατάργηση του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου και την ισχύ του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου. Όσον αφορά την προτεινόμενη με το εν λόγω νομοσχέδιο τροποποίηση για αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για κατανάλωση ποτού από την ηλικία των δεκαεπτά χρονών, που ισχύει σήμερα, στην ηλικία των δεκαοκτώ χρονών, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως το Υπουργείο Εσωτερικών την κατέθεσε στη Βουλή υλοποιώντας σχετική απόφαση αρμόδιας υπουργικής επιτροπής, η οποία συστάθηκε με στόχο να μελετήσει τρόπους μείωσης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της παραβατικότητας που παρατηρούνται κυρίως από άτομα νεαράς ηλικίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, τοποθετούμενοι στην προτεινόμενη με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για κατανάλωση ποτού, δήλωσαν πως, παρ’ όλο που δεν ενίστανται στον καθορισμό της προτεινόμενης με το νομοσχέδιο ηλικίας, η επιτρεπόμενη ηλικία εισόδου προσώπων σε κέντρα αναψυχής, καθώς και η επιτρεπόμενη ηλικία πώλησης οινοπνευματωδών ποτών θα πρέπει να είναι η ίδια.

Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με την προτεινόμενη αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για κατανάλωση ποτού στα δεκαοκτώ χρόνια, γιατί, όπως υποστήριξαν, με την κύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1990, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2000, στην οποία ορίζεται “παιδί” πρόσωπο ηλικίας δεκαοκτώ χρονών, η Δημοκρατία έχει υποχρέωση να εναρμονίσει τις νομοθεσίες της που περιέχουν ρυθμίσεις που αφορούν παιδιά με τις πρόνοιες της εν λόγω σύμβασης. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι συμφώνησαν με τη θέση των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών πρέπει να είναι το ίδιο με το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας εισόδου στα κέντρα αναψυχής. Επικαλούμενοι σχετικές έρευνες που εκπονήθηκαν και αφορούν τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών από νεαρά άτομα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως η ανησυχία σχετικά με τα αυξημένα επίπεδα μέθης και υπερβολικής χρήσης αλκοόλ για ψυχαγωγικούς σκοπούς μεγαλώνει συνεχώς, γι’ αυτό και υποστήριξαν πως τα κέντρα αναψυχής δεν πρέπει να αποτελούν το μόνο μέσο ψυχαγωγίας των νέων, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας γενικά των παιδιών από τους διάφορους κινδύνους. Τέλος, υποστήριξαν πως το σωστό νομικό πλαίσιο αποτελεί μέτρο στήριξης της οικογένειας, για να βοηθήσει με τη σειρά του το κράτος στις προσπάθειες που καταβάλλει για πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας υποστήριξε πως με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία κύρωσε η Δημοκρατία σε νόμο, “παιδί” θεωρείται πρόσωπο ηλικίας δεκαοκτώ χρονών, γι’ αυτό και τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης αύξησης του επιτρεπόμενου ορίου πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης συμφώνησαν με την προτεινόμενη αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και επιπρόσθετα υποστήριξαν πως το όριο ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών θα πρέπει να είναι ίδιο με το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας εισόδου στα κέντρα αναψυχής.

Οι εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, του ΚΕΝΘΕΑ και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου συμφώνησαν με την πιο πάνω αναφερόμενη αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, γιατί, όπως υποστήριξαν, η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών εστιάζεται στην πρόληψη της επικίνδυνης χρήσης νόμιμων ναρκωτικών ουσιών, όπως είναι το αλκοόλ, ο καπνός και οι ψυχοδραστικές ουσίες, που προκαλούν εξάρτηση ή οδηγούν στην κατάχρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η κατάθεση του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, με το οποίο προτείνονται αυξήσεις των ισχυόντων δικαιωμάτων που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όπως τα διάφορα υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα προβούν σε αναθεωρήσεις των τελών που επιβάλλουν για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστο το πραγματικό κόστος των προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η αναθεώρηση των τελών κρίθηκε αναγκαία, γιατί αποτελούσε ένα από τα μέτρα τα οποία περιλήφθηκαν τόσο στο Προενταξιακό Οικονομικό Πρόγραμμα 2002-2006, που υπέβαλε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στο Πρόγραμμα Σύγκλισης. Σύμφωνα με τους ιδίους, το ποσοστό αύξησης των εν λόγω τελών που εισηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών ανέρχεται στο 400% και αφορά το ύψος της ελάχιστης αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις αυξήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή και όχι άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αφού συζήτησε το όλο θέμα τόσο με τους επάρχους όσο και με τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, υιοθέτησε τις προτεινόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών αυξήσεις των ισχυόντων τελών και κατέθεσε το υπό αναφορά νομοσχέδιο στη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία αναθεώρηση των εν λόγω τελών έγινε το 1998.

Στα πλαίσια της μελέτης του δεύτερου νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησαν με τις προτεινόμενες αυξήσεις, αφού, όπως δήλωσαν, η τελευταία αναθεώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων έγινε το 1998, και παράλληλα υπέβαλαν ορισμένες πρόσθετες εισηγήσεις για τροποποίηση της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τη δημιουργία νέων κατηγοριών υποστατικών/κέντρων αναψυχής, ώστε αυτές να συνάδουν με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τα κέντρα αναψυχής. Τέλος, υποστήριξαν την ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουσας περί Οινοπνευματωδών Ποτών νομοθεσίας, έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες αντιλήψεις.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ, σχολιάζοντας τις υπό αναφορά αναθεωρήσεις των εν λόγω δικαιωμάτων, δήλωσαν πως, παρ’ όλο που δε διαφωνούν με την επιβολή ενός λογικού ποσοστού αύξησης των ισχυόντων δικαιωμάτων, θεωρούν ότι οι αναθεωρήσεις που προτείνονται με το νομοσχέδιο αυτό είναι υπερβολικές.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής διαφώνησαν με τις πιο πάνω προτεινόμενες αναθεωρήσεις των ισχυόντων δικαιωμάτων, γιατί, όπως υποστήριξαν, αυτές είναι υπερβολικές και το γεγονός ότι δεν έχουν επιβληθεί αυξήσεις σ’ αυτά από το 1998 δεν αποτελεί λόγο, για να εισπραχθούν από το κράτος αναδρομικά. Η κατάργηση των φόρων εισαγωγής αλκοολούχων ποτών, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λιανικών τιμών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή/και τη μη αύξησή τους σε περίοδο που όλα τα αγαθά είχαν ανοδική πορεία, ενώ ο εισπρακτέος από τα κέντρα αναψυχής φόρος προστιθέμενης αξίας υπερδιπλασιάζεται προς όφελος του κράτους, το οποίο έχει αναπληρώσει τα έσοδά του από την κατάργηση ή μείωση των φόρων εισαγωγής. Περαιτέρω, υποστήριξαν ότι η μείωση του επιτρεπόμενου ορίου αλκοόλης στους οδηγούς από 39mg σε 22mg είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις οινοπνευματωδών ποτών, η οποία φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει. Τέλος, εισηγήθηκαν τα υπό αναφορά τέλη να καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος του υποστατικού και τη χρήση του και επιπρόσθετα οι αυξήσεις που θα υιοθετηθούν από τη Βουλή να μην υπερβαίνουν το ποσοστό του 10% και να μην αναθεωρηθούν εκ νέου για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Εισάγοντας την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου εκ μέρους και των συνεισηγητών του, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Ιωνάς Νικολάου δήλωσε πως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών νομοθεσίας και τη διαφοροποίηση των κριτηρίων παραχώρησης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, ώστε αυτή να μην παραχωρείται σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα κατά των ηθών και άλλα αδικήματα, εκτός αν παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα. Αναλύοντας ειδικότερα τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, δήλωσε πως με αυτές προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Αδειών να τροποποιεί τους όρους που επιβλήθηκαν στην άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του επάρχου, σε περίπτωση που η Αρχή Αδειών είναι δήμος, και τις απόψεις του κοινοτικού συμβουλίου, σε περίπτωση που η Αρχή Αδειών είναι έπαρχος.

2. Διευρύνονται τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία πρέπει να κατέχει πρόσωπο, με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, για να του παραχωρηθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

3. Εισάγεται πρόνοια με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάζει την κατάσχεση της άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και τη διακοπή της λειτουργίας κέντρου, για όσο χρόνο το δικαστήριο θεωρεί πρέπον, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν την πώληση, διάθεση, χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών σε πρόσωπο κάτω των δεκαεπτά χρονών με σκοπό την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από αυτό.

4. Εισάγεται πρόνοια με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Αδειών να ανακαλεί άδεια που λήφθηκε με ψευδείς παραστάσεις ή δόλο ή απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε όρου υπό τον οποίο αυτή παραχωρήθηκε ή λόγω συστηματικής παράβασης των όρων της άδειας από τον κάτοχό της ή των διατάξεων του νόμου ή των κανονισμών ή λόγω καταδίκης του κατόχου της άδειας για αδικήματα κατά των ηθών, της περιουσίας και της χρήσης ή εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

5. Εισάγονται ρυθμίσεις που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές για τα προβλεπόμενα στο βασικό νόμο αδικήματα και παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάζει την κατάσχεση και ακύρωση της άδειας, καθώς και διακοπή της λειτουργίας του κέντρου σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, για όσο χρονικό διάστημα το θεωρήσει πρέπον.

Εισάγοντας τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου εκ μέρους και των συνεισηγητών του, ο κ. Ιωνάς Νικολάου δήλωσε πως κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής και με απώτερο στόχο την προστασία των νεαρών προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαεπτά χρονών. Αναλύοντας ειδικότερα τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου, δήλωσε πως με αυτή προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διευρύνονται οι περιπτώσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας κέντρου αναψυχής, λόγω λήψεως αυτής διά δόλου ή ψευδών παραστάσεων ή αποκρύψεως ουσιωδών γεγονότων ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους υπό τους οποίους αυτή έχει παραχωρηθεί ή λόγω συχνής παράβασης των προνοιών του βασικού νόμου ή των όρων της άδειας ή λόγω καταδίκης του προσώπου που λειτουργεί το κέντρο αναψυχής για αδικήματα κατά των ηθών, της περιουσίας και της χρήσης ή εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

2. Διευρύνονται τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ο διευθυντής κέντρου και εισάγεται πρόνοια με την οποία καθίσταται αδίκημα η λειτουργία κέντρου αναψυχής από πρόσωπο, χωρίς το κέντρο αυτό να τελεί υπό τη διεύθυνση διευθυντή, κατά παράβαση σχετικής πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας.

3. Αυξάνονται οι ποινές που καθορίζονται στο βασικό νόμο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που ρυθμίζουν τις ώρες λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, και επιπρόσθετα εισάγεται πρόνοια με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάζει τη διακοπή της λειτουργίας κέντρου αναψυχής, για όσο χρόνο το δικαστήριο το θεωρεί πρέπον.

4. Καθορίζεται η ηλικία των δεκαεπτά χρονών ως η επιτρεπόμενη ηλικία εισόδου προσώπων στα μουσικοχορευτικά κέντρα, στις δισκοθήκες, στα καμπαρέ, στα ορθάδικα και στα νυκτερινά κλαμπ, εισάγεται πρόνοια που καθορίζει την ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης, όταν επιτρέπει την είσοδο στα πρόσωπα αυτά, και ποινικοποιεί το αδίκημα της παράβασης των διατάξεων αυτών.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχολιάζοντας τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, πέραν των όσων υποστήριξαν πιο πάνω σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας εισόδου στα κέντρα αναψυχής, υπέβαλαν ορισμένες περαιτέρω εισηγήσεις για βελτίωση ορισμένων προνοιών τους.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ υποστήριξε πως ο οργανισμός επεξεργάζεται την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής και αρκετές από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν την πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο θα περιληφθούν στη νέα νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής υποστήριξαν ότι οι προτεινόμενες με τις προτάσεις νόμου τροποποιήσεις καθορίζουν αυστηρές ποινές και δήλωσαν πως, για να αποβούν αποτελεσματικές, θα πρέπει πρώτα να επιλυθεί τόσο το θέμα της ηχορρύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής, το οποίο εκκρεμεί στη Βουλή, όσο και το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, που αναμένεται να τροποποιηθεί από την εκτελεστική εξουσία. Τέλος, εισηγήθηκαν οι υπό συζήτηση προτάσεις νόμου να μην προωθηθούν στο παρόν στάδιο για ψήφιση από τη Βουλή, μέχρις ότου επιλυθούν τα πιο πάνω θέματα, και υποστήριξαν πως, σε περίπτωση που υιοθετηθούν οι προτεινόμενες με τις προτάσεις νόμου ρυθμίσεις, θα σταματήσουν να λειτουργούν χιλιάδες κέντρα αναψυχής.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΞΕ, σχολιάζοντας το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας εισόδου στα κέντρα αναψυχής που προτείνεται στη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου, δήλωσε πως αυτό θα πρέπει να καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους ψυχαγωγίας των τουριστών από το εξωτερικό και το εσωτερικό, είτε αυτή είναι οικογενειακή ψυχαγωγία είτε αφορά τους νέους, και παράλληλα υποστήριξε την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να τιμωρούνται οι παραβάτες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού μελέτησε σε βάθος όλες τις εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Να απορρίψει την προτεινόμενη στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών από τα δεκαεπτά χρόνια, που ισχύει σήμερα, στα δεκαοκτώ και να αυξήσει το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας εισόδου στα κέντρα αναψυχής από την ηλικία των δεκαέξι χρονών, που ισχύει σήμερα, στην ηλικία των δεκαεπτά, έτσι ώστε το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας εισόδου στα κέντρα αναψυχής και πώλησης οινοπνευματωδών ποτών να είναι ομοιόμορφο.

2. Να μειώσει τις προτεινόμενες με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο αυξήσεις των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για χορήγηση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών κατά το ήμισυ, γιατί κρίνει ότι αυτές είναι πολύ ψηλές.

3. Να υιοθετήσει από τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου μόνο τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

α. Τη διεύρυνση των καθορισμένων στη βασική νομοθεσία απαιτούμενων προσόντων που πρέπει να κατέχει πρόσωπο, ώστε να του παραχωρηθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

β. Την παροχή της δυνατότητας στην Αρχή Αδειών να ανακαλεί άδεια που χορηγήθηκε, όταν αυτή λήφθηκε με ψευδείς παραστάσεις ή δόλο ή απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε όρου υπό τον οποίο αυτή παραχωρήθηκε ή σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της για αδικήματα κατά των ηθών, της περιουσίας και της εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

γ. Την αύξηση των ποινών για τα προβλεπόμενα στο βασικό νόμο αδικήματα.

4. Να υιοθετήσει από τις πρόνοιες της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου μόνο τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

α. Τη διεύρυνση των καθορισμένων στη βασική νομοθεσία περιπτώσεων ανάκλησης άδειας λειτουργίας κέντρου αναψυχής και στην περίπτωση που η άδεια λήφθηκε με δόλο ή με ψευδείς παραστάσεις ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε όρου υπό του οποίου αυτή έχει παραχωρηθεί ή σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας του κέντρου αναψυχής έχει καταδικαστεί για αδικήματα κατά των ηθών, της περιουσίας και της εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

β. Τη διεύρυνση των καθορισμένων στη βασική νομοθεσία απαιτούμενων προσόντων που πρέπει να κατέχει ο διευθυντής κέντρου αναψυχής και την εισαγωγή πρόνοιας με την οποία να καθίσταται αδίκημα η λειτουργία κέντρου αναψυχής από πρόσωπο, χωρίς όμως το κέντρο αυτό να τελεί υπό τη διεύθυνση διευθυντή.

γ. Την προσθήκη πρόνοιας με την οποία να καθορίζεται η ηλικία των δεκαεπτά χρονών ως η επιτρεπόμενη ηλικία εισόδου προσώπων σε ορισμένες κατηγορίες κέντρων αναψυχής, εκτός αν αυτά συνοδεύονται από το γονέα ή τον κηδεμόνα τους, και με την οποία προβλέπεται ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή του κέντρου, όταν επιτρέπει την είσοδο στα κέντρα αναψυχής κατά παράβαση των υπό αναφορά ρυθμίσεων.

Στη συνέχεια και ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασής της για αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας εισόδου προσώπων σε κέντρα αναψυχής, ώστε αυτό να είναι ομοιόμορφο με το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, η επιτροπή αποφάσισε την κατάθεση της τρίτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Παιδίων Νόμου, ώστε ως ηλικία εισόδου προσώπων σε ορισμένες κατηγορίες κέντρων αναψυχής να καθοριστεί η ηλικία των δεκαεπτά χρονών, αντί των δεκαέξι που ισχύει σήμερα, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά συνοδεύονται από το γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η επιτροπή:

1. διαμόρφωσε και ενοποίησε σε ενιαίο κείμενο τα κείμενα τόσο του πρώτου και του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίων όσο και το κείμενο της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, με βάση τις πιο πάνω αποφάσεις της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του ενιαίου κειμένου με τον τίτλο «Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

2. διαμόρφωσε τις πρόνοιες της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου με βάση τις πιο πάνω αποφάσεις της και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

3. ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της τρίτης υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

22 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων