Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο με σχετικούς κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λεμεσού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣHΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Εκπρόσωποι των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και Αμμοχώστου δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, εκπροσωπήθηκαν όμως σ’ αυτήν από τους εκπροσώπους των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λεμεσού. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία για έκδοση διατάγματος με το οποίο να καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και αποσκοπούν στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και των συμβουλίων υδατοπρομήθειας που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή προνοιών στους ισχύοντες βασικούς κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, με τις οποίες παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής τους σε κενές θέσεις στα συμβούλια υδατοπρομήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και αποσκοπούν στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, και επιφυλάσσεται να προωθήσει αμέσως μετά στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση τους σχετικούς κανονισμούς.

 

 

21η Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων