Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Απριλίου και 8 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων διαβίβασε τη σύμφωνη γνώμη του στην επιτροπή μέσω του εκπροσώπου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ απέστειλε γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή μεταφέροντας τη θετική άποψή της για τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων του Διοικητικού Λειτουργού και του Λιμενικού Μηχανοδηγού, καθώς και η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του Ανώτερου Λιμενικού Μηχανοδηγού.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, επεξηγώντας τους προτεινόμενους κανονισμούς στην επιτροπή, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Διοικητικού Λειτουργού, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην εφαρμογή της προϋπόθεσης που τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την έγκριση δύο νέων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού το 2005, να καθορίζονται σε κάθε προκήρυξη οι ειδικότητες που εκάστοτε ζητούνται. Επιπρόσθετα, με το ίδιο σχέδιο υπηρεσίας επιδιώκεται η αναβάθμιση του προσόντος της γνώσης της αγγλικής γλώσσας από καλή σε πολύ καλή.

2. Αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Λιμενικού Μηχανοδηγού, προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Η αφαίρεση από τα καθήκοντα της θέσης της φράσης «επανδρώνει πλωτά μέσα της Αρχής (πλοηγίδες, μηχανάκατους κ.λπ.)».

β. Η προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα της άδειας οδήγησης κατηγορίας γερανού.

γ. Η αναβάθμιση του προσόντος της γνώσης της ελληνικής γλώσσας από καλή σε πολύ καλή και της αγγλικής γλώσσας από γνώση σε καλή γνώση, ώστε να υπάρχει συνέπεια με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία και τον ευρύτερο κρατικό τομέα.

δ. Η προσθήκη νέου κριτηρίου στη σχετική σημείωση αναφορικά με τον αριθμό των μονάδων που αποδίδονται βάσει της πρακτικής εξάσκησης των υποψηφίων επί του γερανού.

3. Αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Λιμενικού Μηχανοδηγού, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην υλοποίηση της δέσμευσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου προς το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την εξασφάλιση της έγκρισής του για τη δημιουργία τριών νέων τέτοιων θέσεων, ότι οι κάτοχοι των θέσεων θα εκτελούν και καθήκοντα Λιμενικού Μηχανοδηγού. Παράλληλα, για σκοπούς εναρμόνισης με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία και τον ευρύτερο κρατικό τομέα προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων, καθώς και επιπρόσθετη τροποποίηση για σκοπούς διασφάλισης των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς δηλώνοντας επιπρόσθετα ότι οι σχετικές εισηγήσεις τους, που έγιναν στο αρμόδιο υπουργείο στο στάδιο της κατάρτισης των υπό αναφορά κανονισμών, έγιναν αποδεκτές από το υπουργείο και ενσωματώθηκαν στους εν λόγω κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Σε παρατήρηση μέλους της επιτροπής ότι ενδείκνυται να μελετηθεί η αντικατάσταση του απαιτούμενου προσόντος της γνώσης της αγγλικής γλώσσας με άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι το όλο θέμα αυτό βρίσκεται ήδη υπό μελέτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν στους εν λόγω κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

15 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων