Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπακώστας Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Μαΐου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα στον κατηγορούμενο, έπειτα από γραπτή αίτησή του και καταβολή σχετικού τέλους, που θα καθορίζεται εκάστοτε από τον Αρχηγό Αστυνομίας, να εξασφαλίζει αντίγραφα των καταθέσεων και άλλων εγγράφων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, προτού αυτός κληθεί να απαντήσει στην κατηγορία.

Σημειώνεται ότι της κατάθεσης του νομοσχεδίου και με σκοπό τη ρύθμιση του ίδιου θέματος προηγήθηκε η εγγραφή από την επιτροπή συναφούς θέματος για αυτεπάγγελτη εξέταση από αυτήν, έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ρίκκου Ερωτοκρίτου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και Χρήστου Πουργουρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τον τίτλο “Τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφάλαιο 155)”.

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο κατηγορούμενος δικαιούται να εφοδιαστεί με αντίγραφα των καταθέσεων και άλλων εγγράφων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης αναφορικά με το υπό εκδίκαση ποινικό αδίκημα, όταν αυτός κληθεί να απολογηθεί και εφόσον δεν ομολογήσει ενοχή. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας παρατηρείται το φαινόμενο πολλές φορές η μη παραδοχή ενός κατηγορουμένου να γίνεται απλώς και μόνο, για να εξασφαλιστούν από αυτόν τα αντίγραφα των καταθέσεων και του άλλου μαρτυρικού υλικού. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, αν το δικαίωμα αυτό παρεχόταν πριν από το στάδιο της απάντησης στην κατηγορία, τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη διευκόλυνση των δικηγόρων, αλλά και τον περιορισμό των αναβολών, καθώς και τον καλύτερο προγραμματισμό του δικαστικού χρόνου, σκοπός ο οποίος επιτυγχάνεται με την προτεινόμενη ρύθμιση. Επιπρόσθετα, λόγω του οικονομικού κόστους και του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η ετοιμασία αυτών των αντιγράφων και με σκοπό τον περιορισμό της εν λόγω δαπάνης προβλέπεται στο νομοσχέδιο αυτό ότι η παροχή των εν λόγω αντιγράφων θα γίνεται έναντι καταβολής τέλους, που θα καθορίζεται εκάστοτε από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε τις απόψεις της αστυνομίας κατά πόσο θα επηρεαζόταν το έργο της τελευταίας, σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση επεκτεινόταν και στο στάδιο πριν από την έναρξη της ποινικής δίωξης και συγκεκριμένα στο στάδιο που διατάσσεται η προσωποκράτηση συλληφθέντος.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας εξέφρασε την άποψη ότι τέτοια ρύθμιση θα επηρεάζει την πορεία των ανακρίσεων και τη συλλογή του αναγκαίου μαρτυρικού υλικού και κατά συνέπεια τη διαλεύκανση του ποινικού αδικήματος για το οποίο διατάσσεται η προσωποκράτηση του συλληφθέντος. Με την άποψη αυτή συμφώνησε και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις θέσεις της αστυνομίας για τις συνέπειες τυχόν επέκτασης της προτεινόμενης ρύθμισης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και, αφού διατύπωσε το κείμενό του, ώστε να προβλέπεται ότι τα σχετικά τέλη θα καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

15 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων