Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Πάμπης Κυρίτσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 29 Νοεμβρίου 2006 και στις 2 Μαΐου 2007. Στις δύο πρώτες συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της οποίας η υπογραφή αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 53.520 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2001.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, η συμφωνία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 27 Μαΐου 2004 και η Βουλγαρία προχώρησε άμεσα στις διαδικασίες επικύρωσής της. Ως εκ τούτου, απομένει η κύρωση της συμφωνίας από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με την κύρωση της υπό εξέταση συμφωνίας καταργείται η ισχύουσα παλαιότερη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας, που υπογράφηκε στις 29 Ιουνίου 1984.

Στα πλαίσια της υπό εξέταση συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούν να αναπτύξουν διάφορες μορφές συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως είναι η ιατρική φροντίδα, η εκπαίδευση προσωπικού υγείας, ο υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων, αγαθών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ο επιδημιολογικός έλεγχος των μεταδοτικών και παρασιτικών ασθενειών, η νομοθεσία και οι κανονισμοί που αφορούν την υγεία, η πολιτική για τα φάρμακα, η ιατρική επιστήμη κ.ά.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 4 της συμφωνίας προβλέπει ότι το συμβαλλόμενο μέρος που φιλοξενεί αντιπροσώπους ή εμπειρογνώμονες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας θα παρέχει δωρεάν ιατρική φροντίδα στα πρόσωπα αυτά σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ασθένειας στα ιατρικά του ιδρύματα.

Στο αρχικό στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής είχαν έντονες απόψεις για το αν θα έπρεπε να κυρωθεί η συμφωνία αυτή ενόψει της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Η βασική επιφύλαξη των μελών της επιτροπής ήταν κατά πόσο θα είχε πεδίο εφαρμογής η εν λόγω συμφωνία, από τη στιγμή που και οι δύο χώρες θα ήταν πλέον κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις τους θα διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας διευκρίνισε στα μέλη της επιτροπής ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, παρά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμόνων κ.λπ. και επισήμανε ότι υπάρχουν και άλλες τέτοιες διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Κύπρου και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού και εισηγείται ομόφωνα την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στους Τομείς της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007».

 

8 Μαΐου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων