Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα που τιτλοφορείται «Προστασία του περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω θέμα, που ενεγράφη για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης με απόφαση της επιτροπής, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου και στις 26 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής κλήθηκαν, αλλά δεν παρευρέθηκαν στις εργασίες της επιτροπής.

Εισάγοντας το υπό αναφορά θέμα, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Γιάννος Λαμάρης ανέφερε ότι το θέμα των μεταλλαγμένων προϊόντων είναι από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα, αφού, όπως ανέφερε περαιτέρω, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί συνεχίζουν να εξαπλώνονται χωρίς να διενεργούνται ουσιαστικές μελέτες αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών ή στο περιβάλλον από τους οργανισμούς αυτούς, ενώ τα λίγα αποτελέσματα πειραμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν ανησυχία και φόβο.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εξετάζεται συνεχώς από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση αναφορικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, γιατί υπάρχουν χώρες μέλη που τάσσονται εναντίον της καλλιέργειάς τους και άλλες που τάσσονται υπέρ αυτής. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι πολιτική συνύπαρξης των δύο αυτών θέσεων.

Ο υπουργός δήλωσε περαιτέρω ότι ο ίδιος εξέφρασε επανειλημμένα και επίσημα τη θέση του υπουργείου του εναντίον των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και δήλωσε ταυτόχρονα ότι γίνονται προσπάθειες σε μη επίσημο επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή και καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο, αφού λόγω της προαναφερόμενης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι δυνατό να στηριχθεί νομοθετικά μια καθολική απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο.

Σε συμπλήρωση της πιο πάνω θέσης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το ινστιτούτο διενεργεί ελέγχους ζωντανών οργανισμών που του αποστέλλονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και οι οποίοι υπάρχει πιθανότητα να είναι γενετικά τροποποιημένοι και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αποστέλλονται στο Τμήμα Γεωργίας του πιο πάνω υπουργείου. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι συνήθως εξετάζονται σπόροι (ιδιαίτερα καλαμποκιού και σόγιας), αλλά πρόσφατα διενεργήθηκαν έλεγχοι και σε συγκεκριμένες ζωοτροφές.

Ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην καλλιέργεια ή χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών τόσο στην Κύπρο όσο και γενικότερα.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αναφορικά με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς περιέχονται στον περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμο του 2003 [Ν160(Ι)/2003] και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση για εισαγωγή ή καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι ήδη υπάρχει σε λειτουργία γενικό πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και ότι διενεργείται επίσης έλεγχος στην αγορά από τους επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας. Ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι κατά το έτος 2006 έγιναν εκατό έξι (106) δειγματοληψίες, από τις οποίες σε δύο (2) περιπτώσεις διαπιστώθηκε μη εγκεκριμένη γενετική επέμβαση και σε πέντε (5) γενετική τροποποίηση χωρίς την κατάλληλη σήμανση. Στις επτά αυτές περιπτώσεις τα σχετικά προϊόντα δεσμευτήκαν από το υπουργείο και καταστράφηκαν.

Όσον αφορά την υγεία των καταναλωτών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας υπέδειξε ότι, πριν κυκλοφορήσει οποιοδήποτε προϊόν που περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι η διαδικασία έγκρισης συμπεριλαμβάνει έλεγχο αυτού από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.

Η εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους πρόσθεσε επίσης ότι δημιουργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους εξειδικευμένο εργαστήριο με αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση της παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα. Η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους εκπονεί πρόγραμμα ελέγχου με ιδιαίτερη προσοχή σε τροφές που χρησιμοποιούνται από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε τρόφιμα που περιέχουν σόγια και αραβόσιτο ή παράγωγά τους. Δήλωσε επίσης ότι τα δείγματα που ελέγχονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους συμπεριλαμβάνουν τροφές για τις οποίες υπάρχει ισχυρισμός ότι είναι ελεύθερες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (gmο free).

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου εξέφρασαν την εκτίμηση της ομοσπονδίας ότι πρέπει τάχιστα να ληφθούν μέτρα για την πλήρη απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στον τόπο μας, ιδιαίτερα με βάση δεδομένα που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην περίπτωση της Πολωνίας, η οποία έχει απαγορεύσει διά νόμου από το Μάιο του 2006 την εγγραφή γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο σπόρων της χώρας, εμποδίζοντας έτσι την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω σπόρων.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι διατύπωσαν την ανησυχία τους για την εισαγωγή ζωοτροφών που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αφού υπάρχει πιθανότητα να ριζώσουν στο έδαφος γενετικά τροποποιημένα φυτά και να εξαπλωθούν έτσι σε όλο το νησί. Εξέφρασαν περαιτέρω την άποψη ότι αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση κανονισμών που να υποχρεώνουν την εισαγωγή “σπασμένων” ζωοτροφών.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ εξέφρασε την άποψη ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την κήρυξη της Κύπρου ως ζώνης ελεύθερης από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αφού αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατευθεί το νησί.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε πια την αξιοπιστία της για τους αγρότες, αφού, παρά την κατά τα άλλα περιβαλλοντική πολιτική της και την οικονομική και πολιτική ώθηση στους αγρότες για να χρησιμοποιούν μεθόδους καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, επιμένει να επιτρέπει την εισαγωγή και καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία των καταναλωτών.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Αγροτική” εξέφρασε την ικανοποίηση της εν λόγω οργάνωσης για τη θέση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενάντια στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και για τη δήλωσή του ότι θα προσπαθήσει να αποτρέψει την εισαγωγή και καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Παναγροτικός Σύνδεσμος” προειδοποίησε ότι πρέπει να προετοιμαστεί η Κύπρος, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σε περίπτωση που, παρά τη θέληση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οργανισμοί αυτοί φτάσουν στην Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών δήλωσαν ότι τάσσονται κάθετα εναντίον της εισαγωγής και καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η εισαγωγή έστω και μίας τέτοιας ποικιλίας θα προκαλέσει επιμόλυνση όλης της χλωρίδας της Κύπρου, δημιουργώντας μια μη αναστρέψιμη κατάσταση και προκαλώντας ζημιά στο περιβάλλον.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις από την καλλιέργεια και χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών.

Η επιτροπή τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες στον τομέα αυτό, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα και να διαπιστωθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Η επιτροπή επιθυμεί επίσης να τονίσει τη μεγάλη σημασία της σωστής ενημέρωσης των πολιτών και του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν κατά πόσο θα προβούν στην αγορά ή χρήση προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, με πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων.

Είναι η θέση της επιτροπής ότι πρέπει να ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε η Κύπρος να κηρυχθεί ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το μικρό μέγεθος του νησιού και την ευκολία με την οποία μπορούν να εξαπλωθούν σε όλο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιμολύνοντας όλες τις καλλιέργειες. Προς υλοποίηση της πιο πάνω θέσης, η επιτροπή αναμένει ότι εντός των επόμενων έξι μηνών η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων, καταθέτοντας σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η επιτροπή καλεί τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να μελετήσει και να καταθέσει εμπεριστατωμένη εισήγηση για αλλαγή της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με την υποχρέωση για πληροφόρηση των καταναλωτών για παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ποσοστό χαμηλότερο του 0,9% σε τρόφιμα που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

 

30 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων