Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού - Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - Θέση Βοηθού Γραφείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραφείου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (γενικό βοηθητικό προσωπικό), ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που πραγματικά εκτελούν σήμερα οι κάτοχοι της εν λόγω θέσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), συμπεριλήφθηκαν τα συνήθη προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, ενώ δεν έχουν περιληφθεί σ’ αυτό τα ειδικά καθήκοντα που προβλέπονται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Ειδικότερα, όπως επεξηγήθηκε στην επιτροπή, στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραφείου [κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)] του γενικού βοηθητικού προσωπικού, εκτός από τα γενικά καθήκοντα της θέσης, προβλέπονται και ειδικά καθήκοντα, γιατί το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε το 1992, μετά την ομαδοποίηση, το 1988, στη θέση Βοηθού Γραφείου διάφορων θέσεων του ίδιου επιπέδου. Έκτοτε, σταδιακά οι θέσεις αυτές αποομαδοποιήθηκαν εκ νέου και εντάχθηκαν στα οικεία υπουργεία και, όταν κενούνται, αντικαθίστανται από ωρομίσθιο προσωπικό. Παράλληλα, οι θέσεις αμιγώς Βοηθού Γραφείου διαχωρίστηκαν και εντάχθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό κάτω από ειδικό άρθρο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και, ως εκ τούτου, για τις συγκεκριμένες θέσεις κατέστη αναγκαίος ο καταρτισμός του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, το οποίο ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που πραγματικά εκτελούν οι κάτοχοί τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

24 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων