Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κύπρος Χρυσοστομίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και 16 Απριλίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία να εγκρίνει αιτήματα αρχών τοπικής διοίκησης, με τους όρους που ενδεχομένως θα έκρινε σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση, αφενός σχετικά με την πώληση ή ανταλλαγή τμήματος κοιμητηρίου καθαγιασθέντος ή μη, όταν αυτό δεν απαιτείται για τους σκοπούς του κοιμητηρίου, και αφετέρου σχετικά με την πώληση ή ανταλλαγή κοιμητηρίου ή τμήματός του καθαγιασθέντος ή μη με σκοπό τη διατήρησή του ως κοιμητηρίου υπό άλλη ιδιοκτησία.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

 

17 Απριλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων