Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 19, 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, τροποποιούνται οι υφιστάμενοι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) Κανονισμοί, ώστε να επέλθουν σ’ αυτούς μικρές λεκτικές διορθώσεις για την καλύτερη διατύπωση των ονομασιών των σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

26 Μαρτίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων