Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας Μη μέλη της επιτροπής:
Κύπρος Χρυσοστομίδης Χρήστος Πουργουρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου και στις 8 και 22 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε οι ειδικοί αστυνομικοί να δικαιούνται πληρωμή για όλες τις δημόσιες αργίες από την ημέρα του διορισμού τους και όχι μετά την παρέλευση ενός έτους από το διορισμό τους, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ουσιαστικά επαναφέρεται ένα δικαίωμα το οποίο προϋπήρχε μέχρι τον Απρίλιο του 2004, χρόνο κατά τον οποίο καταργήθηκε. Συναφώς, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι όμοια με την προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει ήδη αναφορικά με τους έκτακτους δημόσιους υπαλλήλους.

Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω κανονισμών εκφράστηκε η άποψη από μέλη της επιτροπής ότι, αφού με τους προτεινόμενους κανονισμούς ουσιαστικά επαναφέρεται ένα δικαίωμα το οποίο προϋπήρχε, ενδεχομένως για λόγους ίσης μεταχείρισης, το δικαίωμα αυτό θα πρέπει τώρα να παραχωρηθεί αναδρομικά, ώστε να καλυφθεί και η χρονική περίοδος για την οποία αυτό είχε καταργηθεί.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν προτίθεται να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο έγκριση αναδρομικής αποζημίωσης από το έτος 2005. Η θέση αυτή στηρίζεται αφενός στο γεγονός ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί είχαν συμφωνηθεί στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ) και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου δεν είχε θέσει θέμα αναδρομικότητας των κανονισμών και αφετέρου στη διαπίστωση ότι θα είναι πολύ υψηλό το διοικητικό κόστος υπολογισμού των αποζημιώσεων από το 2005 μέχρι την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ οι υπό εξέταση κανονισμοί.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

27 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων