Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2007. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2007 προβλέπει έσοδα ύψους £33.615.000 και δαπάνες ύψους £46.952.829.

Τα κυριότερα έσοδα της Αρχής προϋπολογίζεται να προέλθουν από τη λειτουργία των λιμανιών (£31.575.000) και από επενδύσεις και τόκους (£1.975.000).

Οι δαπάνες της Αρχής διαχωρίζονται σε τρέχουσες (τακτικές) δαπάνες (£25.452.819), κεφαλαιουχικές δαπάνες (£19.100.010), δαπάνες χρηματοδότησης (£2.150.000) και απρόβλεπτα έξοδα (£250.000).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Οι αρμόδιοι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Λεμεσού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία νέας αίθουσας επιβατών, καθώς και έργα εκβάθυνσης του λιμανιού. Τα έργα αναμένεται να στοιχίσουν γύρω στα £40.000.000 και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2012-2013.

Όσον αφορά τη νέα αίθουσα στο λιμάνι της Λεμεσού, αυτή υπολογίζεται να στοιχίσει περίπου £9.000.000 και για το σκοπό αυτό εξασφαλίστηκε ποσό ύψους £1,8 εκατομ. από ευρωπαϊκά ταμεία.

Σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, στο λιμάνι θα εκτελεστούν και έργα εκβάθυνσης (σε βάθος δεκαέξι μέτρων) με σκοπό την εξυπηρέτηση πλοίων τέταρτης γενεάς, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου. Τα έργα γίνονται, ώστε να καταστεί το λιμάνι της Λεμεσού ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, με κυριότερο στόχο την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Επ’ αυτού οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι στην περιοχή διακινούνται πέραν των τριάντα εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων η Κύπρος αυτή τη στιγμή επωφελείται μόνο από τη διακίνηση περίπου του ενάμισι εκατομμυρίου. Η Αρχή ευελπιστεί ότι με την ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι Λεμεσού η Κύπρος θα μπορέσει να επανακτήσει το χαμένο έδαφος, αφού το 1980 κατείχε την πρώτη θέση στο διαμετακομιστικό εμπόριο ανάμεσα στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Αρχής, το πρόβλημα επιδεινώθηκε κυρίως λόγω της επιβολής εμπάργκο στα κυπριακά πλοία από την Τουρκία και η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σύμφωνα με τον ίδιο, έχασε από το 1987 λόγω αυτού του εμπάργκο από το διαμετακομιστικό εμπόριο έσοδα ύψους £100.000.000.

Μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι το εμπάργκο της Τουρκίας στοιχίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη ναυτιλιακή βιομηχανία του τόπου πολύ περισσότερα εκατομμύρια και ότι η άρση του εμπάργκο είναι αναγκαία, ούτως ώστε να δοθεί στη Λεμεσό πρωταγωνιστικός ρόλος στη διεξαγωγή διαμετακομιστικού εμπορίου στην περιοχή.

Όσον αφορά τη Λάρνακα, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε ότι προωθούνται έργα ανάπτυξης τόσο στο λιμάνι όσο και στη μαρίνα της Λάρνακας. Το λιμάνι της Λάρνακας θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για εμπορικούς σκοπούς, αλλά η κύρια κίνηση των φορτίων αναμένεται να μεταφερθεί στο λιμάνι του Βασιλικού.

Για τη μαρίνα της Λάρνακας ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα διατηρήσει τον εποπτικό της ρόλο, ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή ότι, εφόσον το λιμάνι της Λάρνακας δε θα λειτουργεί ως εμπορικό λιμάνι σε βαθμό που να δικαιολογείται η εργοδότηση των εβδομήντα υφιστάμενων εργαζομένων, πιθανό να χρειαστεί η αποζημίωση και απόλυση τριάντα πέντε εξ αυτών. Επ’ αυτού ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία για ανάπτυξη των εργασιών στο λιμάνι του Βασιλικού και ένταξή τους στις εργασίες του λιμανιού της Λάρνακας, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι από τους εργάτες που εργάζονται στη Λάρνακα θα μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους στο λιμάνι του Βασιλικού.

Στη συνέχεια οι αρμόδιοι της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με την αδειοδότηση δύο εταιρειών για μεταφορά φυσικού αερίου. Η Αρχή, ανέφεραν, έδωσε άδεια σε δύο εταιρείες, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο χώρος στον οποίο αυτές θα εγκατασταθούν, διευκρινίζοντας πως πρέπει να ληφθούν υπόψη και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και η αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων σε ιχθυοτροφεία και στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή γενικότερα.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή για τη δημιουργία ταμείου συντάξεων υπαλλήλων. Όπως ανέφεραν, στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται για το σκοπό αυτό ποσό ύψους £5.000.000 και το ταμείο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2007.

Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό της Αρχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, προνοείται και η δημιουργία των ακόλουθων νέων θέσεων:

1. Μίας πρόσθετης θέσης Γραμματειακού Λειτουργού [Κλ. Α8 και Α9(i)].

2. Μίας πρόσθετης θέσης Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού [Κλ. Α10(i)].

3. Τριών πρόσθετων θέσεων Ανώτερου Στενογράφου (Κλ. Α8, Α10 και Α11). Οι θέσεις Ανώτερου Στενογράφου, μετά την πλήρωσή τους, να σημειωθούν με διπλό σταυρό και με την κένωσή τους ν’ αντικατασταθούν με θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

4. Μίας νέας θέσης Λειτουργού Περιβάλλοντος (Κλ. Α8, Α10 και Α11).

5. Τεσσάρων νέων θέσεων Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοϊας και Λιμενικού Λειτουργού [Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)].

6. Μίας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Μελετών [Κλ. Α13(ii)].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

27 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων