Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 19 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £4.269.520 και έσοδα του ίδιου περίπου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον οργανισμό ανέρχεται στα £3.304.747. Ο οργανισμός έχει επίσης έσοδα από την κάρτα νέων ύψους £40.000, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα προγράμματα ύψους £917.313 και διάφορα άλλα έσοδα από τέλη και δικαιώματα εγγραφής και από χορηγίες για συγκεκριμένα έργα.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα προγράμματα που επιχορηγεί ο οργανισμός, όπως είναι το πρόγραμμα για το περιβάλλον (£20.000), το πρόγραμμα για τη στήριξη δημιουργίας ειδικών χώρων για τη νεολαία (£25.000), η τηλεοπτική εκπομπή “Είμαστε Εδώ” (£50.000) και η προώθηση σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας (£15.000).

Σημειώνεται ότι, πέραν των πιο πάνω, ο οργανισμός περιλαμβάνει στις δραστηριότητές του και μια σειρά άλλων προγραμμάτων, τα οποία στηρίζει με συγκεκριμένες πρόνοιες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται διάφορα προληπτικά προγράμματα σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών και ναρκωτικών, με υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης για τα ναρκωτικά, η οποία λειτουργεί επί συνεχούς βάσεως. Η πρόνοια για το τελευταίο αυτό πρόγραμμα ανέρχεται στις £170.088.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Νεολαία” και “Νεολαία εν Δράσει” (£859.355).

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα αυτό είναι το σημαντικότερο εξειδικευμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, στο οποίο συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Το πρόγραμμα “Νεολαία” άρχισε για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2000 και σχεδιάστηκε βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τα προηγούμενα προγράμματα “Νεολαία για την Ευρώπη” και “Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία”. Η Κύπρος είναι μέλος του προγράμματος από τον Ιανουάριο του 2001 και αυτό βρίσκεται στα τελικά στάδια συμπλήρωσής του. Το 2007 θα αρχίσει η εφαρμογή του νέου προγράμματος “Νεολαία εν Δράσει”, το οποίο θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα “Νεολαία”. Η διαδικασία έγκρισης του νέου προγράμματος βρίσκεται στα τελικά στάδια. Σύμφωνα με τους αρμοδίους, υπάρχει ανεπίσημη συμφωνία του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νέο πρόγραμμα “Νεολαία εν Δράσει”. Τα κριτήρια, οι όροι συμμετοχής, οι ηλικίες, οι αξιολογήσεις, καθώς και οι κοινοτικές επιχορηγήσεις θα καθορίζονται από τον οδηγό του προγράμματος, όταν το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσουν το νέο κοινοτικό νόμο για το πρόγραμμα.

Το πιο πάνω πρόγραμμα χειρίζονται οι εθνικές υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής παρατήρησαν ότι υπάρχουν προβλήματα στο καθεστώς λειτουργίας των κέντρων νεότητας, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να παρουσιάζουν απογοητευτική εικόνα, να υπολειτουργούν ή να μη λειτουργούν καθόλου και, κατά συνέπεια, να μην εξυπηρετούν τους στόχους και σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Συναφώς, οι αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν στην επιτροπή ότι αναγνωρίζουν την ύπαρξη προβλημάτων και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τις επαρχιακές επιτροπές σε σχέση με το καθεστώς ιδιοκτησίας των κέντρων αυτών και τον τρόπο λειτουργίας τους. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι τα πλείστα από τα κέντρα αυτά που είναι προβληματικά δεν ανήκουν στον Οργανισμό Νεολαίας, αλλά υπάγονται σε άλλες υπηρεσίες (Γραφείο Ευημερίας, Φορέα Νέας Γενιάς) και αποτελούν αυτόνομους εθελοντικούς οργανισμούς στους οποίους δεν μπορεί να παρέμβει ο Οργανισμός Νεολαίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για την ομαλή λειτουργία των κέντρων σημαντικός παράγοντας είναι η συντήρηση των οικημάτων, η συστηματική ανανέωση και βελτίωση της επίπλωσης και του εξοπλισμού τους, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκολύνσεων για την προώθηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τους.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του οργανισμού, για το λόγο αυτό παρέχεται ετήσια οικονομική βοήθεια προς τα κέντρα νεότητας για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις και εμπλουτισμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού τους, καθώς και άλλες διευκολύνσεις και μέσα. Ενισχύονται επίσης οικονομικά και τα συντονιστικά σώματά τους για την κάλυψη τρεχούμενων εξόδων λειτουργίας τους, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και ευχέρεια για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τους, για την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των μελών τους.

Παράλληλα, ο οργανισμός επιχορηγεί με μέγιστο ποσό ύψους £1.000 τις διάφορες θεματικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα κέντρα νεότητας και τα συντονιστικά τους σώματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και αφού συμπληρωθεί η σχετική αίτηση και προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007», για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Μαρτίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων