Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες׃

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου

Κώστας Παπακώστας

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρέας Μουσκάλλης

 Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ανακουφίσεως Παθόντων βασικών κανονισμών για την παροχή αύξησης στο χορήγημα διακίνησης για τους εργαζόμενους ανάπηρους παθόντες, ώστε αυτό να ανέρχεται μέχρι τις £50 μηνιαίως, αντί μέχρι τις £40 μηνιαίως, όπως ορίζεται σήμερα, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006, προς υλοποίηση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 64.527 και ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2006.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε ότι το χορήγημα διακίνησης παραχωρείται μόνο σε εργαζόμενους ανάπηρους παθόντες, παρά το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων για επέκταση του χορηγήματος και σε άλλους δικαιούχους με την κατάργηση του κριτηρίου της εργασίας. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την ίδια, θα είναι αντίθετο με τη φιλοσοφία τόσο του ίδιου του υπουργείου όσο και με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών, που είναι η ενθάρρυνση των αναπήρων/παθόντων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση, επισημαίνοντας όμως πως η οργάνωση θα συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων της.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

21η Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων