Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 12 και 19 Μαρτίου 2007. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £43.200.583 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Τα κυριότερα έσοδα του ΚΟΤ προέρχονται από κρατική χορηγία (£40 εκατομ. για το 2007 έναντι £37.956.169 το 2006). Τα έσοδα του οργανισμού από δικές του πηγές υπολογίζονται σε £3.200.000.

Όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας το ποσοστό του 3% υπέρ του ΚΟΤ επί των τιμών ύπνου και φαγητών και ποτών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων αναψυχής έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η απώλεια των εν λόγω εσόδων αντισταθμίστηκε με ταυτόχρονη αύξηση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την απόδοση αντίστοιχα των εισπράξεων που αναλογούν στην εν λόγω κατάργηση από την κυβέρνηση στον ΚΟΤ. Συνεπώς, στην κρατική χορηγία ύψους £40 εκατομ. περιλαμβάνονται £21 εκατομ. καθαρά για τη χορηγία και £19 εκατομ. για τις εισπράξεις του 3% από το Τμήμα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό εξέταση προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί γενικότερα για θέματα που αφορούν τις προοπτικές της τουριστικής βιομηχανίας για το 2007 και για επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον ΚΟΤ. Είχε επίσης την ευκαιρία να υποβάλει σωρεία ερωτήσεων, οι οποίες απαντήθηκαν από τους αρμοδίους του ΚΟΤ με την κατάθεση γραπτών και προφορικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της επιτροπής, οι συνολικές αφίξεις επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των μονοήμερων επισκεπτών) υπολογίστηκαν στις 2 629 178 το 2006 σε σύγκριση με 2 656 742 τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, καταγράφοντας μείωση 1,0%. Από τις συνολικές αφίξεις επισκεπτών αριθμός 2 400 924 αφορούσε αφίξεις πολυήμερων περιηγητών, καταγράφηκε δηλαδή μείωση περίπου 2,8%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε μείωση 2,3% και οι αφίξεις περιηγητών από τη Γερμανία σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 16,4%. Μείωση σημείωσαν επίσης οι αφίξεις από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Ιρλανδία. Αντίθετα, σημαντική αύξηση κατά 17,6% σημείωσαν οι αφίξεις περιηγητών από τη Ρωσία και μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν και οι αφίξεις περιηγητών από τις σκανδιναβικές χώρες.

Η δαπάνη ανά περιηγητή υπολογίστηκε στις £427,88, σε σύγκριση με £407,14 το 2005, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε ονομαστικούς όρους. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, σε πραγματικούς όρους η αύξηση στη δαπάνη υπολογίστηκε σε 2,5% (για πρώτη φορά από το 2002).

Τα έσοδα από τον τουρισμό σημείωσαν αύξηση ύψους 2,3% και ανήλθαν σε £1.037.000 το 2006, σε σύγκριση με £1.014.000 το 2005.

Πέραν των πιο πάνω, η επιτροπή ενημερώθηκε για τις μέχρι τώρα προοπτικές και ενδείξεις για την τουριστική βιομηχανία για το 2007 ως ακολούθως:

Οι μέχρι τώρα προοπτικές και ενδείξεις για την τουριστική βιομηχανία για το 2007 κρίνονται θετικές. Παρά τα αρνητικά αριθμητικά αποτελέσματα του 2006 σχετικά με τις αφίξεις περιηγητών, οι ενδείξεις για κρατήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες του 2007 παρουσιάζουν θετική εικόνα. Δεδομένου ότι δε θα επιδράσουν εξωγενείς αρνητικοί παράγοντες, εκτιμάται ότι το 2007 θα υπάρξει ανάκαμψη, με μικρή ανοδική πορεία, των αφίξεων τουριστών, σε σύγκριση με το 2006.

Οι προοπτικές για το 2007 θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο βαθμό και από τα πιο κάτω:

1. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και την κατάσταση της οικονομίας μεγάλων αγορών-πηγών τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ρωσία και οι σκανδιναβικές χώρες, ιδιαίτερα ενόψει της μεγάλης αύξησης στην τιμή του πετρελαίου.

2. Την πολιτική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ενόψει και του ενδεχομένου επιδείνωσης των πολεμικών συρράξεων στον Περσικό Κόλπο.

3. Τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελεύθερη μετάβαση και απεριόριστη παραμονή στα κατεχόμενα Ευρωπαίων πολιτών που φθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλει το κατοχικό καθεστώς για απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα και αύξηση του αριθμού των τουριστικών κλινών.

4. Το βαθμό υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και ιδιαίτερα της στρατηγικής προϊόντος, που αναμένεται να εμπλουτίσει την προσφερόμενη τουριστική υποδομή και να επιτρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία να ακολουθήσει δυναμική στρατηγική επανατοποθέτησης και μάρκετινγκ.

5. Την πορεία και πολιτική που θα ακολουθήσουν ανταγωνιστικοί μεσογειακοί προορισμοί, ιδιαίτερα σε θέματα τιμών, όπου η Κύπρος μειονεκτεί.

6. Το μέλλον του κρατικού αερομεταφορέα και τον προγραμματισμό και δέσμευση αεροπορικών θέσεων σε ναυλωμένες πτήσεις για την Κύπρο από τους κυριότερους οργανωτές ταξιδίων, που διακινούν μεγάλους αριθμούς από τις κύριες τουριστικές αγορές, καθώς και τη δυνατότητα επίδειξης ενδιαφέροντος για την Κύπρο από επιπρόσθετες αερογραμμές με δρομολογημένες ή χαμηλού κόστους πτήσεις.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο ίδιος προϋπολογισμός προβλέπει επίσης για τη δημιουργία των ακόλουθων θέσεων:

· Μίας θέσης Ανώτερου Τουριστικού Λειτουργού Κλίμακας Α13+2 προσαυξήσεις.

· Μίας θέσης Ανώτερου Βοηθού Τουριστικού Λειτουργού Κλίμακας Α8 και Α9+1 (έναντι κατάργησης μίας θέσης Βοηθού Τουριστικού Λειτουργού Κλίμακας Α2, Α5 και Α7+2 προσαυξήσεις).

· Μίας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Κλίμακας Α13+2 προσαυξήσεις, καθώς και αντικατάσταση της θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή 1ης Τάξης Κλίμακας Α11 και Α12 και 2ης Τάξης Κλίμακας Α9 με θέση Εσωτερικού Ελεγκτή Κλίμακας Α9, Α11 και Α12.

Επίσης, προβλέπει αναβάθμιση των τριών υπηρετούντων Τεχνικών Λειτουργών, σε προσωπική βάση, με ταυτόχρονη σημείωση των δύο θέσεων με διπλό σταυρό (++), ώστε οι θέσεις να καταργηθούν με την αφυπηρέτηση των κατόχων τους. Σχετικά σημειώνεται ότι με τον προϋπολογισμό του ΚΟΤ για το έτος 2006 καταργήθηκε η θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α14), με σκοπό την αναβάθμιση των τριών υπηρετούντων Τεχνικών Λειτουργών, σε προσωπική βάση, στην Κλίμακα Α13+2 προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι πιο πάνω πρόνοιες υιοθετούνται στα πλαίσια της σταδιακής εφαρμογής της αναδιάρθρωσης/αναβάθμισης της δομής του ΚΟΤ ενόψει του νέου ρόλου που έχει να διαδραματίσει με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τουριστικού Προϊόντος.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης από τους αρμοδίους για τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει σήμερα η Κύπρος έναντι άλλων μεσογειακών προορισμών. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στα ακόλουθα:

· Στη μεγάλη γεωγραφική απόσταση από χώρες-πηγές τουρισμού, που ανεβάζει την τιμή του αεροπορικού ναύλου.

· Στις υψηλές τιμές εκδρομικών πακέτων διακοπών, που οφείλονται στις υψηλές απολαβές του προσωπικού που απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία και στο υψηλό επίπεδο τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.

· Στην ανάγκη αναβάθμισης της προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής τονίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό 2003-2010, το οποίο βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο υλοποίησής του. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η μέχρι τώρα αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του σχεδίου καταδεικνύει την ανάγκη επικαιροποίησής του, αλλά και εντατικοποίησης των δράσεων που αφορούν τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση της εποχικότητας.

Συναφώς, η επιτροπή ενημερώθηκε σε έκταση για θέματα που αφορούν την ανάγκη επικαιροποίησης του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου και συναφώς δεσμεύτηκε όπως σε κοινές συνεδρίες με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας συζητήσει εκτενώς όλες τις πτυχές των θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου, όπως και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος γενικότερα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το έτος 2007.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκε εναντίον της έγκρισης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού για λόγους που θα αναφέρει εκτενώς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ: 23.01.048.040.2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων