Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Νικόλας Παπαδόπουλος  Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου

Νίκος Κουτσού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2007 προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους £7.363.243 και συνολικές δαπάνες ύψους £2.843.915.

Τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται κυρίως από τόκους (£5.921.243). ΟΙ συνολικές δαπάνες του οργανισμού, όπως αυτές έχουν προϋπολογιστεί, αφορούν αποδοχές προσωπικού (£1.956.115), δαπάνες διαχείρισης (£637.800), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (£200.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (£50.000)

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ανέφερε ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο ανέλαβε τη διοίκηση του οργανισμού σε ένα μεταβατικό στάδιο, λίγο πριν από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τα οποία κατείχε ο οργανισμός έναντι άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως, για παράδειγμα, οποιασδήποτε μορφής κρατικές ενισχύσεις, που επέτρεπαν στον οργανισμό την παροχή δανεισμού με χαμηλότερα επιτόκια.

Παρά ταύτα, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, ο οργανισμός, με την εισαγωγή κλιμακωτών επιτοκίων και ευνοϊκών όρων δανειοδότησης, εξακολουθεί να επιτελεί το σκοπό του, που είναι κυρίως η παροχή δανείων για στεγαστικούς σκοπούς, κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα που έχουν μέτριο ή χαμηλό εισόδημα.

Στο σημείο αυτό μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης. Επ’ αυτού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει ενέργειες, για να εξευρεθούν από κοινού τρόποι στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Για το θέμα έχουν γίνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών και προγραμματίζεται η ανάληψη της χρηματοδότησης από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ορισμένων από τα έργα που θα εκτελέσει ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, πάντα με επίκεντρο κυρίως τις χαμηλές εισοδηματικά τάξεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

13 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ.: 23.01.048.043.2007

ΚΠ/ΦΜ

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων