Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.880.642 και έσοδα ύψους £295.400.

Τα κυριότερα έσοδα του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2007 προέρχονται από τη λειτουργία του εργαστηρίου γάλακτος (£272.000), από τόκους καθυστερημένων χρεών (£10.500) και από εισπρακτέα ενοίκια (£12.400).

Οι κυριότερες δαπάνες του ίδιου προϋπολογισμού αφορούν τις δαπάνες προσωπικού (£1.280.142), τις λειτουργικές δαπάνες (£489.000) και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (£111.500).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η χρηματοδότηση του οργανισμού για το 2007 γίνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Αναφορικά όμως με το εργαστήριο γάλακτος του οργανισμού, οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν από τις αναλύσεις γάλακτος προς όφελος των παραγωγών, βιομηχάνων γάλακτος και άλλων κρατικών υπηρεσιών είτε θα εμβάζονται στα κρατικά ταμεία είτε θα λογίζονται έναντι των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για οποιεσδήποτε νέες θέσεις ούτε και αναβάθμιση οποιασδήποτε υφιστάμενης θέσης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, θα επανέλθουν στο θέμα αυτό, επειδή εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου υπουργείου το νέο οργανόγραμμα και η σχετική αναδιάρθρωση των θέσεων του οργανισμού με βάση το νέο του ρόλο, όπως αυτός προκύπτει από την τροποποίηση του νόμου και την αναδοχή από τον Οργανισμό Πληρωμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιεσδήποτε εισπράξεις από χρεώστες του οργανισμού αφορούν τον προηγούμενο ρόλο του θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση πιστωτών του, που επίσης απορρέουν από τον προηγούμενο ρόλο του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2007, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2007 Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

13 Φεβρουαρίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων