Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης για τη σύναψη εκ μέρους των δήμων Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και Μέσα Γειτονιάς συμπληρωματικού δανείου, ύψους £560.000, από τη Depfa Investment Bank Ltd, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του κράτους για το πολεοδομικό έργο που αφορά την ανέγερση περιφερειακού ιατρικού κέντρου στη Λινόπετρα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης για τη σύναψη εκ μέρους των δήμων Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και Μέσα Γειτονιάς συμπληρωματικού δανείου, ύψους £46.666,67, από τη Depfa Investment Bank Ltd, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Αγίου Αθανασίου για το ίδιο έργο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το τρίτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης για τη σύναψη εκ μέρους των δήμων Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και Μέσα Γειτονιάς συμπληρωματικού δανείου, ύψους £46.666,67, από τη Depfa Investment Bank Ltd, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Γερμασόγειας για το ίδιο έργο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το τέταρτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης για τη σύναψη εκ μέρους των δήμων Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και Μέσα Γειτονιάς συμπληρωματικού δανείου, ύψους £46.666,67, από τη Depfa Investment Bank Ltd, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Μέσα Γειτονιάς για το ίδιο έργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Depfa Investment Bank Ltd ενέκρινε αίτημα των πιο πάνω δήμων για παραχώρηση συμπληρωματικού δανείου συνολικού ύψους £700.000, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση περιφερειακού ιατρικού κέντρου στη Λινόπετρα.

Οι όροι σύναψης του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

· Διευκόλυνση: Δάνειο τακτής προθεσμίας, ύψους £700.000, σε νόμισμα ευρώ, πληρωτέο σε δώδεκα ίσες ετήσιες δόσεις.

· Επιτόκιο: Euribor πλέον περιθώριο 0,35%.

· Εξασφάλιση: Με κυβερνητική εγγύηση.

· Δικαιώματα διευθέτησης/μελέτης: 1% του ποσού του δανείου.

· Νομικά έξοδα: Μέχρι 30.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, για τον ίδιο σκοπό έχει ήδη παραχωρηθεί δάνειο ύψους £1,2 εκατομ. από την ίδια τράπεζα. Το σύνολο του δανεισμού για το έργο αυτό υπερβαίνει το £1 εκατομ. και για το λόγο αυτό, με βάση το σχετικό νόμο, απαιτείται η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης του δανείου από τη Βουλή.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το πρώτο δάνειο (£1,2 εκατομ.) συμπεριλήφθηκε στο σύνολο των ενοποιημένων δανείων όλων των δήμων, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, ενώ το συμπληρωματικό αυτό δάνειο, συνολικού ύψους £700.000, δεν είχε συμπεριληφθεί.

Όπως ανέφερε επ’ αυτού η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, δεν κατέστη δυνατή η ενσωμάτωση του συμπληρωματικού δανείου στο ενοποιημένο δάνειο, διότι τη δεδομένη στιγμή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της πιο πάνω συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι, στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για τη σύναψη δανείων με τα οποία έχουν πρόσφατα ενοποιηθεί μικρότερα δάνεια των δήμων με συναφθείσες συμφωνίες, οι οποίες αποσκοπούν σε καλύτερους όρους πληρωμής, επεδείχθη έλλειψη προγραμματισμού, ώστε να καλυφθούν με τις συμφωνίες αυτές και τα προτεινόμενα με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ποσά.

Επιφυλάξεις εκφράστηκαν επίσης από κάποια μέλη της επιτροπής για την ανακολουθία που παρουσιάζεται στον καθορισμό των επιτοκίων για δάνεια που επισυνάπτονται από την ίδια τράπεζα, καθώς και για το ύψος των νομικών εξόδων που αφορούν την εν λόγω συμφωνία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω επιφυλάξεων, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών συμφωνιών της δανειοδότησης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

13 Φεβρουαρίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων