Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2006 Νόμος (Αρ. 2) του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Όπως είναι γνωστό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για ψήφιση στις 25 Ιανουαρίου 2007, αλλά, ύστερα από αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, η συζήτησή του αναβλήθηκε, προκειμένου να επανεξεταστεί από την επιτροπή. Σημειώνεται ότι στην έκθεση της επιτροπής που είχε ετοιμαστεί και υποβληθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο τα μέλη της επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σ’ αυτό κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους £27.990.000 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς που αναφέρονται σ’ αυτόν μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 2006.

Σημειώνεται ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η επανεξέταση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου από την επιτροπή αφορούσε το θέμα της ανάγκης καταβολής διοικητικού προστίμου ύψους £160.000, που η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού επέβαλε στην ΑΤΗΚ, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον της και εναντίον της “Lumiere TV Public Company Ltd” (LTV), σε σχέση με το ενδεχόμενο παράβασης του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου. Οι ειδικότεροι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε το πιο πάνω πρόστιμο αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το θέμα αυτό.

Συναφώς, όπως διευκρινίστηκε κατά την αρχική συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, εναντίον της σχετικής απόφασης καταχωρίστηκε από την ΑΤΗΚ προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία όμως δεν έχει ακόμα εκδικασθεί.

Η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, σε συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2007, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, με την επιφύλαξη να τοποθετηθεί όσον αφορά την καταβολή του διοικητικού προστίμου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, με την επιφύλαξη όπως η τελική διευθέτηση ρυθμιστεί με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη έκθεση της επιτροπής, λόγω της προώθησης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2006 κρίθηκε αναγκαία νομοτεχνικά η προσαρμογή και υποβολή του για ψήφιση υπό τη μορφή τροποποιητικού νόμου με τον τίτλο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2006 Νόμου του 2006 Νόμος του 2007», αντί υπό τη μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2006, όπως είχε αυτό αρχικά κατατεθεί στη Βουλή.

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων